sobota, lipiec 13, 2024
niedziela, 04 sierpień 2013 21:18

Na czym polega rehabilitacja?

Odpowiednia sprawność organizmu jest bardzo ważna dla każdego człowieka i niezbędna do wykonywania czynności związanych zarówno z życiem osobistym jak również zawodowym oraz współżyciem społecznym. Zdarza się jednak czasami, że na skutek nieszczęśliwych wypadków lub różnego rodzaju chorób sprawność organizmu ostaje utracona.
Odpowiednia sprawność organizmu jest bardzo ważna dla każdego człowieka i niezbędna do wykonywania czynności związanych zarówno z życiem osobistym jak również zawodowym oraz współżyciem społecznym. Zdarza się jednak czasami, że na skutek nieszczęśliwych wypadków lub różnego rodzaju chorób sprawność organizmu ostaje utracona. Niejednokrotnie zdarza się równie, że niepełnosprawność zarówno ruchowa jak również psychiczna jest wrodzona. Aby przywrócić możliwie najlepszą w danej sytuacji sprawność podejmuje się działania rehabilitacyjne. Skuteczność tego typu działań jest ściśle uzależniona od wczesności ich zapoczątkowania.

Rehabilitacja to działanie kompleksowe stanowiące zespół czynności mających na celu przywrócenie pełnej lub możliwie najwyższej do osiągnięcia sprawności fizycznej lub psychicznej organizmu. Ma ona na celu pomoc w normalnym funkcjonowaniu danej osoby w społeczeństwie, a więc umożliwić pracę i wykonywanie innych czynności a także kontakty z innymi ludźmi. Czas trwania rehabilitacji jest uzależniony od stanu pacjenta. Im większy jest poziom niepełnosprawności tym intensywniejszy i dłuższy proces leczenia jest wymagany. Rehabilitacja łączy w sobie zarówno aspekty medyczne jak również społeczne.

W przypadku niesprawności, lub niepełnej sprawności narządów ruchu pacjenta poddaje się tzw. rehabilitacji ruchowej. W tego typu procesie leczenia najczęściej wykorzystywana jest fizjoterapia. Nie jest to pojedyncza metoda lecz grupa technik leczniczych podobnych pod względem ich stosowania. Ich działanie polega na wywołaniu określonej reakcji organizmu na zastosowany bodziec zewnętrzny. Techniki fizjoterapii są zróżnicowane pod względem używanych bodźców. Wśród najpopularniej stosowanych technik można wyróżnić przede wszystkim masaże lecznicze, czyli oddziaływanie mechaniczne na organizm osoby rehabilitowanej przy jednoczesnej jej bierności, hydroterapia czyli leczenie a pomocą wody, klimatoterapia czyli leczenie za pomocą miany otoczenia, a także fizykoterapia polegająca na oddziaływaniu bodźcami wytworzonymi sztucznie (elektryczność, temperatura, ciśnienie itp.).

Rehabilitacja medyczna posiada cztery bardzo ważne cechy. Przede wszystkim jest to działanie powszechne. Do udziału w niej ma prawo każdy, nie zależnie od jego wieku czy też rokowań na jej powodzenie. Jest to równie proces ciągły. Rozpoczęta rehabilitacja trwa aż do przywrócenia pełnej (lub możliwie najlepszej) sprawności jej uczestnikowi, a więc tak dług jak istnieje taka potrzeba. Rehabilitacja to również leczenie kompleksowe. W procesie leczenia biorą udział specjaliści w różnych dziedzinach stosujących wiele technik terapeutycznych. Różni specjaliści oddziałują na sferę fizyczną i psychiczną pacjenta, a także na jego zachowania społeczne. book http://artykuly.com.pl