środa, czerwiec 19, 2024

Jak wiemy działanie w grupie, razem i przy pełnej współpracy dostarcza nam pełnej entuzjazmu,efektownej pracy. Dlatego taki jest też cel zjednoczonej Europy tzn. połączenie ze sobą i współdziałanie organów administracyjnych Państw członkowskich Unii Europejskiej. ISA (Interoperability Solutions for European Public Administrations), bo tak się nazywa organizacja która ma na celu zjednoczenie Europy pod względem administracyjnym wszczęła stosowne kroki ku temu.

Minister Skarbu Państwa jest naczelnym organem administracji państwowej oraz członkiem organu kolegialnego Rady Ministrów.

Ustawy i rozporządzenia są powszechnie obowiązującymi źródłami prawa. Zawierają regulacje dotyczące praw i obowiazków obywateli oraz innych przedsiębiorstw, a także normują zakres kompetencji i organów administracji publicznej.

Spółka cywilna jest umową cywilnoprawną. Nie wystepuje jako samodzielny przedsiębiorca. Przedsiębiorcami są jej wspólnicy osoby fizyczne prowadzące wspólnie działalność gospodarczą na podstawie umowy spółki. Spółka jawna jest spółką osobową prawa handlowego.

Osoba fizyczna może prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą bez konieczności tworzenia szczególnej formy organizacyjnej (np. spółki).

Strona 1 z 3