poniedziałek, wrzesień 25, 2023
poniedziałek, 28 styczeń 2019 11:36

Administracje wszystkich narodów łączcie się! Kampania ISA

Jak wiemy działanie w grupie, razem i przy pełnej współpracy dostarcza nam pełnej entuzjazmu,efektownej pracy. Dlatego taki jest też cel zjednoczonej Europy tzn. połączenie ze sobą i współdziałanie organów administracyjnych Państw członkowskich Unii Europejskiej. ISA (Interoperability Solutions for European Public Administrations), bo tak się nazywa organizacja która ma na celu zjednoczenie Europy pod względem administracyjnym wszczęła stosowne kroki ku temu.

Przedsiębiorcy i obywatele Unii Europejskiej oczekują efektownych usług publicznych w całej Europie. Wymagają oni sprawnej współpracy pomiędzy europejskimi administracjami publicznymi.
Sama definicja mówi nam czemu służy ta dziedzina tzn. administracja publiczna (łac. administrare - kierować, zarządzać, służyć; publicus - zbiorowy, społeczny, służący ogółowi, nie mający charakteru prywatnego) czyli  jest to służba społeczeństwu.  Administracja publiczna jest to przejęte przez państwo i realizowane przez jego zawisłe organy, a także przez organy samorządu terytorialnego zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli, wynikających ze współżycia ludzi w społecznościach (w naszym przypadku społecznością jest cała Unia Europejska). Stanowi całokształt struktur organizacyjnych w państwie oraz ludzi zatrudnionych w tych strukturach spełniających zadania publiczne, zbiorowe i indywidualne, reglamentacyjne i świadczące oraz organizatorskie podmiotów kierowniczych i decydenckich.
Administracja publiczna stanowi zespolenie różnych administracji działających w zakresie spraw publicznych, przede wszystkim zaś administracji państwowej, administracji rządowej i administracji samorządowej. Administracja publiczna jest desygnatem na określenie struktur, działań i ludzi tych wszystkich rodzajów administracji.Dlatego też służba społeczeństwu jest dla ISA taka ważna. Komisja Eurpejska rozpoczęła kampanię mającą na celu przybliżenie europejczykom celów i kroków jakie podejmuje ISA do zjednoczenia administracyjnej Europy.Więcej znajdziesz tutaj...

Media