sobota, lipiec 13, 2024
sobota, 05 styczeń 2019 07:46

Osoba fizyczna jako podmiot administracyjnego prawa gospodarczego

Osoba fizyczna może prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą bez konieczności tworzenia szczególnej formy organizacyjnej (np. spółki).

Działalnosć gospodarcza może być prowadzona przez osobe fizyczną po dokonaniu zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego oraz po uzyskaniu wymaganych koncesji lub zezwoleń oraz spełnieniu innych przewidzianych prawem warunków. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą podlega wszystkim regulacjom prawa administracyjnego gospodarczego, jak każdy inny przedsiębiorca. Prowadzenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej przez osobe fizychną jest zabronione, ponieważ ich prowadzenie zostało zastrzeżone dla podmiotów szczególnych (np. bank może być tylko prowadzony w formie spółki akcyjnej lub banku spółdzielczego, działalność ubezpieczeniowa w formie spółki akcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, itd.).

Szczególnym przypadkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczna jest rzemiosło. Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną (lub spółkę cywilną osób fizycznych) z udziałem kwalifikowanej pracy własnej ni przy zatrudnieniu od 15 pracowników najemnych nie licząc:

* Emerytów
* Rencistów
* Pracowników nie zatrudnionych bezpośrednio przez produkcji lub świadczeniu usług (np. księgowy) Uczniów
* Członków rodziny pozostających z rzemieślnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym

Do rzemiosła nie zalicza się działalności:

* Handlowej
* Gastronomicznej
* Transportowej
* Usług hotelarskich
* Usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów
* Usług leczniczych
* Działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików


źródło: www.justitia.pl