sobota, czerwiec 22, 2024
wtorek, 19 czerwiec 2018 10:30

Czym jest triangulacja i do czego służy?

Triangulacja radiowa Triangulacja radiowa

Coraz więcej lokalnych aplikacji jest budowanych dla urządzeń bezprzewodowych takich jak telefony komórkowe i urządzenia PDA. W związku z tym jednym z głównych czynników, które mogą wpłynąć na dalszy rozwój lokalnej technologii na tych urządzeniach mobilnych, jest dokładność ich danych geolokacyjnych. Aby te aplikacje były użyteczne, muszą być w stanie określić, gdzie znajduje się użytkownik telefonu komórkowego w świecie fizycznym.

 

Triangulacja to proces określania dokładnej lokalizacji nadajnika. Można tego dokonać za pomocą różnych technik, takich jak odległość promieniowa, kierunek lub odbiór sygnału z dwóch do trzech różnych punktów, a następnie ocena dokładnej lokalizacji poprzez zachodzenie na siebie trzech odległości promieniowych. Triangulacja w komunikacji komórkowej jest powszechnie wykorzystywana do dokładnego określenia położenia geograficznego użytkownika.

Jak zatem działa rozpoznawanie użytkowników mobilnych i jak dokładnie to działa?

Istnieją dwie metody wskazania lokalizacji użytkowników telefonów komórkowych. Telefony komórkowe wyposażone w funkcję GPS (Global Positioning System), wykorzystują sygnały z satelitów do dokładnego lokalizowania lokalizacji. Druga i mniej dokładna metoda nazywana jest często "Triangulacją Wieży Komórkowej", odnosząc się do tego, w jaki sposób wieże komórek, które odbierają sygnał telefonu, mogą być użyte do obliczenia jego położenia geofizycznego.

Triangulacja jest szeroko stosowana w bezprzewodowej komunikacji mobilnej, aby znaleźć lokalizację użytkownika telefonu komórkowego. Triangulacja wykorzystywana jest w nawigacjach rejsowych, systemach radarowych, systemach GPS w pojazdach i innych podobnych urządzeniach mobilnych. Odgrywa ważną rolę w sytuacjach awaryjnych, a rozległe konfiguracje, takie jak 911, oparte są na strategii triangulacji lokalizacji. Korzystanie z dwóch lub więcej punktów w celu określenia lokalizacji nadajnika radiowego lub użytkownika telefonu komórkowego daje o wiele bardziej wiarygodne wyniki niż poleganie tylko na jednym.

Czym jest Triangulacja komórek?

W najlepszym scenariuszu sygnał telefonu komórkowego może zostać odebrany przez trzy lub więcej wież komórkowych, umożliwiając działanie "triangulacji". Z geometrycznego/matematycznego punktu widzenia, jeśli masz odległość do elementu z każdego z trzech różnych punktów, możesz obliczyć przybliżoną lokalizację tego elementu w odniesieniu do trzech punktów odniesienia. Te geometryczne obliczenia odnoszą się do telefonów komórkowych, ponieważ znamy lokalizacje wież komórkowych, które odbierają sygnał telefonu, i możemy oszacować odległość telefonu od każdej z tych anten, w oparciu o czas opóźnienia między wieżą wysyłającą sygnał a odbierającą - Wyjaśnia ekspert z Flota-Online Nowoczesny Monitoring Pojazdów.

W wielu przypadkach może istnieć więcej niż trzy wieże telefoniczne odbierające sygnał telefonu, co pozwala uzyskać jeszcze większy stopień dokładności. W gęsto rozwiniętych obszarach miejskich dokładność rozpoznawania telefonów komórkowych jest uważana za bardzo wysoką, ponieważ zazwyczaj istnieje więcej wież komórkowych z nakładającymi się obszarami zasięgu sygnału. W przypadkach, gdy użytkownik komórki znajduje się w na otwartych przestrzeniach lub pod ziemią, triangulacja wieży komórkowej może być jedyną metodą lokalizacji, ponieważ sygnał GPS może nie być dostępny.

Triangulacja radiowa

W przypadku wielu sieci komórkowych dokładność rozpoznawania może być jeszcze większa, ponieważ na wieży można stosować anteny kierunkowe, a zatem można określić kierunek sygnału telefonu komórkowego.

Istnieje jednak wiele miejsc, w których dostępnych jest mniej wież komórkowych, na przykład na obrzeżach miast i poza granicami kraju. Jeśli masz mniej niż trzy wieże telefoniczne, wskazanie urządzenia mobilnego może być o wiele mniej precyzyjne. W miastach, w których istnieje znacznie więcej pionowych struktur, które mogą stanowić bariery dla nadawania i odbierania telefonów komórkowych, musi istnieć wiele wież komórkowych rozproszonych w celu zapewnienia dobrej obsługi. Na wsi jest stosunkowo mniej wież komórkowych, a sygnał telefoniczny może być odbierany tylko przez jeden na znacznie większą odległość.

Te obszary, w których telefon jest odbierany tylko przez jedną wieżę, a jeśli jest wyposażony tylko w anteny ogólne, dokładność jest jeszcze mniejsza.

Na obszarach wiejskich zasięg wieży komórkowej może wynosić do kilku kilometrów, w zależności od tego, ile przeszkód może blokować sygnał wieży.

Co ciekawe, Mapy Google dla urządzeń przenośnych z Moją lokalizacją najwyraźniej nie wykorzystują w ogóle jakiejkolwiek formy obliczonej triangulacji radiowej - ściśle stosują ostatni scenariusz, gdzie telefon jest oznaczony za pomocą tylko jednej wieży telefonicznej. Google wyświetla niejasny obszar okręgu reprezentujący strefę objętą przez główną wieżę komórkową, która ma kontakt z telefonem. Obszary wiejskie z mniejszymi wieżami wyświetlają większe kręgi lokalizacji, podczas gdy obszary miejskie wykazują znacznie mniejsze obszary.