sobota, czerwiec 22, 2024

Wyświetlenie artykułów z etykietą: prawo

Czy wiesz jakie środki przymusu może stosować wobec Ciebie ochrona?
Czy wobec każdego mogą być użyte kajdanki?
Na co jesteś narażony ze strony ochrony w supermarkecie?

Dział: Prawo karne
piątek, 04 styczeń 2019 21:06

Użycie broni palnej przez pracowników ochrony

Zagadnienie dotyczące użycia broni palnej przez pracowników ochrony uregulowane zostało w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, a także Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania pracowników ochrony przy użyciu broni palnej.

Dział: Prawo karne
czwartek, 03 styczeń 2019 19:15

Kredyt konsumencki

Dnia 19 września 2002 roku, po rocznym vacatio legis, weszła w życie ustawa o kredycie konsumenckim. Wzorowana na unijnych rozwiązaniach, ustawa ma zagwarantować większą ochronę interesów ekonomicznych konsumentów.

Dział: Prawo cywilne
czwartek, 03 styczeń 2019 19:12

Świadczenie usług drogą elektroniczną

W dniu 18 lipca 2002 r. Sejm uchwalił ustawę o świadczeniu usług elektronicznych (Dz. U. Nr 144, poz. 2002 r., z dnia 09.09.2002 r.). Wejdzie ona w życie z upływem sześciu miesięcy od daty publikacji, a więc z dniem 10 marca 2003 r. Jest to akt dotyczący zagadnień przetwarzania i przekazywania danych za pomocą technologii informatycznych.

Dział: Prawo cywilne
czwartek, 03 styczeń 2019 19:07

Ochrona ustawowa baz danych

Ustawodawca poddał ochronie ustawowej bazy danych, które według definicji legalnej oznaczają zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób,

Dział: Prawo cywilne
czwartek, 03 styczeń 2019 19:03

Ocena wiarygodności partnera handlowego

Ocena partnera handlowego jest podstawowym elementem skutecznego zarządzania finansami firmy w taki sposób, aby nie wpływały destabilizująco na płynność i rentowność naszej firmy.

czwartek, 03 styczeń 2019 18:57

Odsetki za zwłokę w zapłacie

Dłużnik, który reguluje zobowiązanie pieniężne z opóźnieniem musi się liczyć z koniecznością zapłaty odsetek. Wysokość odsetek ustawowych oraz odsetek od zaległości podatkowych określa rozporządzenie Rady Ministrów. Strony umowy mogą określić inną niż odsetki ustawowe wysokość odsetek tzw. umownych,

Dział: Prawo cywilne
czwartek, 03 styczeń 2019 18:50

Współpraca sądowa w sprawach cywilnych

W czyjej gestii jest rozstrzyganie spraw cywilnych w strefie państw UE? Co decyduje o stosowaniu prawa w zakresie doręczeń sądowych, współpracy w przeprowadzaniu dowodów?

Dział: Prawo cywilne

Co jest podstawa dla wzajemnego uznawania orzeczeń i ich egzekwowania w krajach UE? Czy przedsiębiorca może wybrać drogę sądową? Czy wyrok jednego państwa może być wprost egzekwowany w innym państwie?

Dział: Prawo cywilne
Strona 9 z 9