poniedziałek, lipiec 15, 2024
czwartek, 03 styczeń 2019 19:03

Ocena wiarygodności partnera handlowego

Ocena partnera handlowego jest podstawowym elementem skutecznego zarządzania finansami firmy w taki sposób, aby nie wpływały destabilizująco na płynność i rentowność naszej firmy.


Tam gdzie w grę wchodzą pieniądze, należy zawsze brać pod uwagę ryzyko ich utraty i stosować zasadę ograniczonego zaufania w stosunku do partnera handlowego.
W celu ograniczenie ryzyka finansowego, konieczne jest uzyskanie informacji na temat partnera handlowego.

Mylące w ocenie partnera handlowego mogą okazać się :
powszechnie znana nazwa firmy, wielkość firmy kontrahenta nie sprawdzone rekomendacje, przedstawiciele firmy budzący zaufanie swoim sposobem bycia.

Wzmożoną uwagę powinny wzbudzić propozycje składane przez potencjalnego partnera jak największego uproszczenia procedury przygotowawczej po to, by ułatwić sobie pracę.

Wiele czynności potwierdzających wiarygodność partnera możemy wykonać samodzielnie i dyskretnie. Standardem powinno być okazywanie podstawowych dokumentów takich jak wyciągi z rejestrów sądowych, dokumenty zgłoszeniowe, dokumenty z potwierdzonym REGONEM czy numerem identyfikacyjnym, czy też poświadczenia z urzędów skarbowych o nie zaleganiu z zapłatą podatków.

Do źródeł informacji ogólnie dostępnych, na ogół bez konieczności wykazywania interesu prawnego i bez specjalistycznej wiedzy należą przede wszystkim: rejestry sądowe, rejestry w urzędach gminy, zaświadczenia o NIP i REGON, informacje z wydziałów geodezji mapy i opisy, informacje z ksiąg wieczystych, informacje z bilansów złożonych w rejestrach.
źródło:windykacja.pl

Więcej w tej kategorii: Znaki towarowe rejestracja i ochrona »