poniedziałek, 16 listopad 2015 10:40

Pozew zbiorowy – kiedy go złożyć? Czy skorzystać z pomocy?

Kiedy słuchamy doniesień ze Stanów Zjednoczonych lub oglądamy hollywoodzkie superprodukcje oparte na faktach, dowiadujemy się o wielomilionowych odszkodowaniach uzyskanych w ramach pozwów zbiorowych. Odszkodowania te przyznawane są przeważnie w sprawach przeciwko instytucją finansowym – bankom, firmom ubezpieczeniowym, ale i wielkim korporacjom farmaceutycznym.

Od niedawna, bo od pięciu lat składanie pozwów zbiorowych jest możliwe również w naszym kraju. Postępowanie uregulowane jest przepisami ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. O kwotach takich jak w Stanach Zjednoczonych na razie nie ma mowy. Jednak warto wiedzieć, w jakiej sytuacji można złożyć tego rodzaju pozew w sądzie.

Pozew zborowy można wnosić w sprawach dotyczących ochrony konsumentów, związanych z odpowiedzialnością za szkodę, którą wyrządził niebezpieczny produkt oraz w przypadku czynów niedozwolonych.

Aby było można wnieść pozew zbiorowy musi być, co najmniej dziesięć osób, które wyrażą na to zgodę. Jest to bardzo ważne, gdyż polskie ustawodawstwo wyraźnie określa, że pozwu nie można wnieść wbrew woli osoby poszkodowanej. Ustawa nie wyznacza przy tym górnej liczby osób poszkodowanych, które mogą złożyć taki pozew.

Wszystkie te informacje są bardzo zawiłe, a to jedynie niektóre z warunków, jakie należy spełnić, aby pozew został przyjęty do sądu i rozpatrzony. Dla przeciętnego, zwykłego człowieka są to kwestie przewyższające jego wiedzę. Dlatego warto skorzystać z fachowej pomocy, kiedy składa się pozew zbiorowy. Fundacja Ochrony Zbiorowej to jedna z organizacji, które udzielają pomocy osobom pragnącym złożyć pozew zborowy.

Pracownicy fundacji udzielają wsparcia na każdym etapie sprawy od początku – zbierania osób składających pozew, poprzez negocjacje z pozwanym, aż po działania w sądzie, w tym również w sądzie odwoławczym, jeśli zajdzie taka konieczność.

Taka pomoc znacznie ułatwia prowadzenie sprawy i pozwala zaoszczędzić sporo czasu oraz niepotrzebnych nerwów związanych z samodzielnym przygotowaniem sprawy, szukaniem prawnika i później reprezentanta grupy, a także postępowaniem sądowym..

© 2013-2020 by SN2.EU