piątek, 20 grudzień 2019 14:29

Faktury korygujące - kiedy i jak je wystawić

Faktura korygująca Faktura korygująca

Błędy podczas księgowania oraz rozliczeń zdarzają się nawet najlepszym księgowym. W takim wypadku ratunkiem jest wystawienie faktury korygującej. Jest to obowiązkowe nie tylko w przypadku pomyłki, ale również wszelkich działań mających wpływ na zmianę podstawy opodatkowania. Jednak zanim się zabierzemy za wystawianie faktury korygującej, warto wiedzieć jak poprawnie ją wystawiać oraz co taka faktura powinna zawierać. O tym opowiemy poniżej.

Faktura korygująca - podstawowe informacje

Faktura korygująca wydatki oraz przychody musi być ujęta w księgach przychodów i rozchodów oraz w rejestrach VAT. Dlatego też warto wiedzieć jak zaksięgować fakturę korygującą wydatek w sposób poprawny. Każda faktura korygująca musi być wystawiona przez sprzedawcę w momencie pomyłki lub zmian, które skutkują zmianą podstawy opodatkowania. Przyczyny, które wskazują na konieczność wystawienia faktury korygującej są określone w ustawie o VAT w art. 106j ust 1. Mówią one o trzech sytuacjach wymuszających wystawienie faktury korygującej: zmniejszenia podstawy opodatkowania, zwiększenia podstawy opodatkowania oraz inne związane z pomyłkami. 

Kiedy wystawić fakturę korygującą?                                                                                         

Fakturę korygującą wystawia się w momencie, kiedy pomyłka dotyczy elementów opisowych faktury, czyli błędnej daty, nieprawidłowego adresu nabywcy, czy też numeru faktury. Należy również dokonać korekty faktury, jeśli pomyłka wystąpiła w pozycjach na fakturze. Szczególnie w przypadku:

 • dokonania przez sprzedawcę rabatu, który skutkował zmianą ceny
 • dokonania zwrotu towarów lub opakowań
 • zwrotu całości lub części zapłaty bądź zaliczki
 • nastąpiła zmiana ceny, ze względu na pomyłkę lub zmianę ilości towaru
 • udzielenia upustów oraz obniżek cen

W przypadku faktury korygującej, która skutkuje obniżeniem podstawy opodatkowania, w celu jej rozliczenia sprzedawca musi posiadać potwierdzenie, że nabywca otrzymał korektę faktury. Warto również wiedzieć, że w przypadku, gdy korekta faktury skutkuje zwiększeniem podatku VAT, to sprzedawca musi dokonać korekty podatku  należnego bez względu na to, czy otrzyma od nabywcy potwierdzenie otrzymania faktury korygującej.

Jakie dane znajdują się na fakturze korygującej?

Dane, które powinna zawierać każda faktura korygująca są określone w ustawie o VAT art 106j ust.2. Aby zachować jednolitość w danych oraz sposobie wystawiana faktury korygującej, każda z nich powinna zawierać:

 • wyraz "korekta" lub "faktura korygująca"
 • indywidualny numer kolejny oraz datę wystawienia
 • wszystkie dane, jakie zawiera faktura, do której wystawiana jest faktura
 • przyczynę wystawienia korekty
 • kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego - w przypadku zmiany podstawy opodatkowania lub podatku należnego
 • prawidłowe dane korygowanych pozycji

Pamiętajmy również, że przedsiębiorca sprzedający towar lub usługę może wystawić zbiorcze faktury korygujące. Może to zrobić w przypadku, gdy obniżenie ceny lub udzielony rabat dotyczy wszystkich dostaw towarów lub usług dla jednego nabywcy w danym okresie. W taki wypadku faktura korygująca powinna zawierać dodatkowo dokładny okres, do którego odnosi się obniżka lub upust. Warto też wiedzieć, że zbiorcze faktury korygujące nie muszą zawierać danych takich jak NIP nabywcy, daty sprzedaży oraz nazwy i rodzaju towaru bądź usługi objętych tą korektą.

© 2013-2020 by SN2.EU