sobota, czerwiec 22, 2024
wtorek, 28 listopad 2023 21:21

Uprawnienia na przecinarki – jak je zdobyć?

przecinarka przecinarka fot: materiały prasowe

Przecinarka spalinowa to urządzenie znajdujące szerokie zastosowanie na budowie, w ogrodzie czy przy różnego rodzaju pracach ulicznych. Narzędzie to przyczynia się do znacznego przyspieszenia cięcia asfaltu, kostki brukowej, bloczków betonowych czy kamienia. Pomimo prostej budowy i stosunkowo łatwej obsługi przed rozpoczęciem prac operator obowiązany jest zdobyć odpowiednie uprawnienia. Przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa i zminimalizowania ryzyka wypadku przy pracy. Artykuł ten odpowie na pytanie jakie kompetencje należy zdobyć, aby w sposób najbardziej efektywny móc wykorzystać to narzędzie.

Przecinarki spalinowe – krótka historia powstania

Pierwsze mechaniczne piły łańcuchowe powstały w latach 30 XlX i nie były przeznaczone do prac z drewnem. Ich twórca – niemiecki ortopeda Bernard Haine – używał ich do przecinania kości. Nieśmiałe próby zmechanizowania prac leśnych podjęto już w drugiej połowie XlX wieku, ale dopiero w latach 20 XX wieku konstruktor Charles Wolf rozpoczął pierwsze prace nad przenośnymi piłami do cięcia drewna. 

Pierwsza pilarka z napędem elektrycznym została skonstruowana w 1926 roku przez Andreasa Stihla. Narzędzia te jednak miały tak dużą masę, że musiały być obsługiwane przez dwie osoby. Przełom nastąpił w 1952, w którym to roku połączone firmy Stihl i Dolmar wypuściły na rynek europejski piłę spalinową, obsługiwaną tylko przez jedną osobę.

Przecinarki spalinowe – budowa oraz działanie

Głównym zadaniem przecinarek jest cięcie nawierzchni dróg podczas różnego rodzaju prac remontowych. Ich ergonomiczna konstrukcja zapewnia mocny i pewny chwyt, co wydłuża komfort pracy i wpływa na bezpieczeństwo jej wykonania. 

Przecinarki spalinowe wyposażone są w innowacyjny silnik, wyróżniający się niskim zużyciem paliwa. Maszyny te posiadają równie nowoczesny system antywibracyjny, umożliwiający precyzyjne cięcie, oraz nowoczesne filtry dla zapewnienia czystości i przejrzystości w miejscu pracy.

Odpowiednio dobrana tarcza pozwala na precyzyjne cięcie zarówno powierzchni asfaltowych, jak i bardzo twardych betonowych. Chłodziwo w postaci wody jak i specjalnie dobrany napęd pozwalają znacznie zwiększyć głębokość cięcia.

Kurs na przecinarki spalinowe – dlaczego jest tak ważny?

Aby móc ubiegać się o pracę operatora, niezbędne jest zdobycie właściwych uprawnień na przecinarki spalinowe, maszyny szeroko stosowane przy różnego rodzaju pracach budowlano – remontowych. W czasie trwania kursu kandydaci zdobywają kwalifikacje dopuszczające do wykonywania zawodu operatora przecinarki z zakresie uprawnień klasy lll, jedynej aktualnie dostępnej na wszystkie przecinarki.

Wymagania dla kandydatów:

  • ukończenie szkoły podstawowej,

  • posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych ściśle związanych z wykonywaniem przyszłego zawodu,

  • ukończenie 18 roku życia.

Przeprowadzenie kursu na operatora przecinarki do nawierzchni dróg wiąże się nie tylko z wymaganiami prawnymi, narzuconymi przez ustawodawcę. Jego istotną rolą jest tworzenie przez samych pracowników bezpiecznych warunków pracy, przekładających się na ochronę przed wypadkami.

Przecinarki spalinowe – zdobywanie uprawnień

Warunkiem koniecznym zdobycia właściwych uprawnień jest uczestnictwo w profesjonalnych kursach zawodowych, prowadzonych przez doświadczonych operatorów tego typu sprzętu. Odpowiednio dobrany kurs zawiera zarówno wiedzę teoretyczną jak i powiązane z nią zajęcia praktyczne, obejmujące tematy związane z budową i obsługą maszyny. 

Na kursie kandydat zgłębia tematy związane z użytkowaniem eksploatacyjnym powierzonego sprzętu, poznaje podstawy elektrotechniki oraz stosowanej aktualnie technologii robót. Bardzo duży nacisk kładzie się na sprawy związane z bezpieczeństwem oraz higieną pracy. Część praktyczna realizowana jest bezpośrednio po wprowadzeniu teoretycznym. Umożliwia ona pełną obsługę sprzętu realizowaną pod okiem przydzielonych instruktorów.

Kurs na przecinarki do nawierzchni dróg to jeden z najważniejszych elementów umożliwiających przystąpienie do egzaminu. Odbywa się on przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie. Pozytywna ocena z egzaminu uprawnia kandydata do wykonywania pracy w charakterze operatora przecinarek o napędzie spalinowym. Otrzymuje on również książeczkę operatora maszyn roboczych. Raz zdobyte uprawnienia ważne są bezterminowo.

Uprawnienia na przecinarki spalinowe stanowią podstawę do poszerzenia możliwości zawodowych. Są swojego rodzaju inwestycją, która przełoży się na lepsze perspektywy zatrudnienia, a co za tym idzie, na atrakcyjniejsze zatrudnienie.