sobota, lipiec 13, 2024
sobota, 27 lipiec 2013 19:07

Kto musi posiadać certyfikat energetyczny?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest dokumentem, w którym zawierają się informacje odnośnie energii, jaka jest wykorzystywana do eksploatacji budynku. Podana jest wysokość zarówno energii pierwotnej jak i energii końcowej.  To pierwsze pojęcie określa ilość energii, która jest niezbędna do ogrzewania pomieszczeń, zapewnienia przepływu powietrza oraz ogrzania wody,
biorąc pod uwagę rodzaj energii, jaka jest wykorzystywana do zapewnienia odpowiednich warunków w domu. Im mniejsze są wartości energii pierwotnej, w tym lepszym stanie znajduje się na przykład jego termoizolacja. W przypadku energii końcowej uwzględnia się stan instalacji termoizolacyjnych jednak bez brania w rachubę rodzaju opału lub innego środka zapewniania odpowiedniej ilości energii.

Kwestię tego, dla których budynków certyfikaty energetyczne są niezbędne, reguluje w Polsce szereg rozporządzeń wydanych przez Ministerstwo Infrastruktury, a także niektóre z postanowień Parlamentu Europejskiego. Uzyskanie dokumentu poświadczającego ilość zużywanej energii sprawia, że możemy poczynić odpowiednie kroki ku temu, aby stał się on bardziej opłacalny pod względem ilości dostarczanej energii. Osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia do przeprowadzania badań skutkujących otrzymaniem świadectwa charakterystyki energetycznej, są wpisane w rejestrach Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa a także Izby Architektów RP.

O certyfikat energetyczny muszą ubiegać się osoby, które planują oddać budynek w wynajem lub dokonać jego sprzedaży. Świadectwo wykorzystywania niskich ilości energii do eksploatacji domu jest pozytywnym aspektem, który może lecz nie musi stanowić podstawę do podwyższenia ceny wynajmu lub sprzedaży. Oprócz tego, takie certyfikaty wymagane są dla konstrukcji wielkopowierzchniowych i publicznych, takich jak szkoły, lotniska oraz centra handlowe. Również dla budynków, w których przeprowadzono ulepszenia związane z termoizolacją, potrzebnym jest tego typu świadectwo. Obowiązek posiadania certyfikatu jest przewidziany dla mieszkań oraz lokali w kamienicach, jednak te poniżej 50 m2 są z tego obowiązku zwolnione. Dla niektórych konstrukcji, zwłaszcza dla tych o znaczeniu kulturowym i religijnym, posiadanie certyfikatu energetycznego nie jest przymusem. To samo dotyczy stosunkowo nowych na polskim rynku typów mieszkań, czyli tak zwanych loftów. Właściciele obiektów użytkowych w rolnictwie, które nie są zamieszkiwane również nie mają obowiązku legitymowania się certyfikatem energetycznym. Paulina Mocarska http://www.webshock.com.pl