piątek, czerwiec 21, 2024
poniedziałek, 13 maj 2024 16:21

Kryzys nieruchomości w Chinach

kryzys na rynku nieruchomości w Chinach kryzys na rynku nieruchomości w Chinach pixabau

Chiny borykają się z poważnym kryzysem w sektorze nieruchomości, który jest szczególnie odczuwalny w przypadku deweloperów takich jak Zhuoda Yidu. Ta firma, jak wiele innych w kraju, zmaga się z ogromnymi długami wynikającymi z szybkiego rozwoju rynku nieruchomości w przeszłości. Wzrost zadłużenia, jaki miał miejsce, znacznie przewyższał popyt, co doprowadziło do sytuacji, gdzie w 2021 roku Evergrande, najbardziej zadłużony deweloper na świecie, ogłosił niewypłacalność.

Czego się dowiesz?

1. Jaki jest obecny stan sektora nieruchomości w Chinach?
2. Jakie problemy napotkał deweloper Zhuoda Yidu?
3. Jaki wpływ mają opóźnienia w dostarczaniu mieszkań na mieszkańców Tianjinu?
4. Jakie konsekwencje finansowe dla lokalnych rządów wynikają z kryzysu nieruchomości?
5. Jakie działania podjęto w celu ochrony interesów kupujących domy w Chinach?

Zobowiązania wobec kupujących

Zhuoda Yidu, w ramach próby rozwiązania problemów finansowych, wystosował do kupujących propozycję ugody. Deweloper zażądał od nich dodatkowych wpłat na nieukończone jeszcze mieszkania, które miałyby zostać zakończone w latach 2025 lub 2026. Propozycja nie zawierała alternatywnej opcji i bazowała na cenach sprzed spadku wartości rynkowej, co oznaczało znaczne zwiększenie obciążeń finansowych dla kupujących. Ostatecznie, zgodnie z relacjami, około 90% kupujących odrzuciło propozycję dewelopera w mediach społecznościowych.

Wpływ na społeczeństwo i gospodarkę

Syndrom niewykończonych projektów mieszkaniowych nie jest odosobnionym przypadkiem w Chinach, co potwierdza sytuacja w Tianjin i innych regionach, takich jak okolice Pekinu, które zyskały na popularności przed pandemią COVID-19 jako miejsca z tańszymi opcjami mieszkaniowymi. Problem ten wpłynął negatywnie nie tylko na życie setek rodzin, ale także na finanse lokalnych rządów, które traciły znaczące dochody ze sprzedaży gruntów. Obecna sytuacja w sektorze nieruchomości jest również znaczącym obciążeniem dla chińskiej gospodarki, co potwierdzają problemy finansowe miast takich jak Tianjin, charakteryzujące się jednym z najwyższych poziomów długu w stosunku do PKB wśród chińskich metropolii.

Źródło: CNBC