Aby nowe przepisy, ułatwiające naszym Rodakom powrót ze Wschodu, mogły zostać uchwalone, konieczne jest wsparcie złożonego projektu przez 100 000 naszych obywateli. Z tego powodu zwracamy się do tych, którym nie jest obojętny los Polaków wypędzonych z Kresów. Wesprzyjcie nasz projekt własnym podpisem. Na powrót do Polski od wielu lat czeka blisko 2500 osób. Pomóżmy im odzyskać Ojczyznę!
czwartek, 09 wrzesień 2010 22:32

Pozwólmy Polakom wrócić do Ojczyzny

Za Uralem, głównie w Kazachstanie żyją jeszcze tysiące Polaków, którzy w ramach sowieckich czystek etnicznych zostali wysiedleni ze swojego kraju. Jeszcze 10 lat temu setki naszych rodaków powracały do Polski, jednak od momentu uchwalenia przez rząd nieefektywnych przepisów, uniemożliwiających sprawną repatriację, tendencja ta wyraźnie maleje.
Polska Akcja Humanitarna zachęca organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną działające na rzecz lokalnych społeczności do składania wniosków o finansowanie projektów dotyczących odbudowy zniszczeń powstałych podczas powodzi 2010.
wtorek, 31 sierpień 2010 13:41

PAH i IKEA dla powodzian

Polska Akcja Humanitarna we współpracy z IKEA po raz kolejny niesie pomoc ofiarom tegorocznych powodzi. W środę -1 września - dotrze do Gorzyc transport pięciu tirów z przedmiotami codziennego użytku, które umożliwią powodzianom funkcjonowanie w odzyskanych domostwach.
poniedziałek, 16 sierpień 2010 15:13

Pomoc humanitarna PAH

Każdego roku na świecie wydarza się ok. 300 katastrof naturalnych, które najczęściej dotykają najbiedniejsze kraje. Do tego dochodzi kilkadziesiąt konfliktów zbrojnych, które pochłaniają miliony ofiar. Susze, powodzie, trzęsienia ziemi i inne katastrofy naturalne dotykają co roku ponad 300 milionów ludzi.

© 2013-2020 by SN2.EU