sobota, lipiec 13, 2024
poniedziałek, 07 styczeń 2019 00:07

Stosunki między rodzicami a dziecmi

Prawno -rodzinne obowiązek wzajemnego alimentacja wspierania się art. 128 art. 87 kro art. 129 art 133 nazwisko dziecka art. 88- 90 kro obowiązek dziecka art. 91 kro władza rodzi- cielska 92 - 1122 kro osobista styczność art. 113 kro
Obowiązek obopólny wspierania się rodziców i dzieci: nie jest to wspieranie materialne tym zajmuje się instytucja obowiązku alimentacyjnego; nie można przymusowo tego wyegzekwować dot. wspierania się duchowego, psychologicznego ( art. 23 i 87) obowiązek z art. 91: uzupełnienie obowiązku małżeńskiego przyczynia się do zaspokojenia potrzeb rodziny (art. 27) rozbity na dwa art. 27 i 91 ze wzg.

Na systematykę kodeksu imię i nazwisko człowieka indywidualizacja rodziny w obrębie społeczności identyfikacja członka danej rodziny Imię z chwilą sporządzenia aktu urodzenia dziecka imię staje się faktem normatywnym rodzice dokonują wyboru i składają oświadczenie kierownikowi usc albo gdy rodzice nie korzystają z tego uprawnienia, kierownik sam wybiera imię prawo do zadania imienia wynika z władzy rodzicielskiej:

1) rodzice powinni być określeni w sposób normatywnie określony

2) co najmniej 1 rodzicowi przysługuje władza rodzicielska

3) jeżeli ta władza przysługuje obojgu rodzicom to nadanie imienia powinno być wspólną decyzją Przewidziana jest ingerencja sądu, gdy rodzice są nieznani ( art. 50 pr asc)

Czy rodzice by nadać imię muszą mieć władzę rodzicielską ? jeżeli są znani to mogą Kierownik ma prawo odmówić wpisania wybranego imienia:

1) więcej niż dwóch imion

2) ośmieszającego, nieprzyzwoitego, nie pozwalającego na rozróżnienie płci, w formie zdrobniałej Wydaje wtedy decyzje adm. , na którą służy nawet zaskarżenie do NSA W ciągu 6 m cy od wpisania imienia rodzice mogą zarządzić zmiany tego imienia (art. 51 asc) Dotyczy to każdego imienia wpisanego do aktu sc (także tego, który wpisał kierownik usc)

Zmiana imienia dziecka: ustawa o zmianie imion i nazwisk z 1956 przy okazji adopcji dziecka Nazwisko zależy od stopnia ustalenia jego pochodzenia i od sposobu tego ustalenia : jeżeli dziecko jest nieznane w sensie normatywnym sąd określa nazwisko (art. 52 asc) jeżeli matka dziecka pozamałżeńskiego jest znana, a ojcostwo jest nieustalone dziecko nosi nazwisko matki jeżeli jest ustalone ojcostwo dziecko powinno nosić nazwisko ojca, jeżeli dziecko pochodzi z małżeństwa dziecko może nosić nazwisko matki, tylko gdy:

1) matka ma inne nazwisko niż ojciec i

2) rodzice zgodnie uznali, że dziecko będzie nosić nazwisko matki Uznanie dziecka uznający musi wyrazić zgodę, by dziecko nosiło jego nazwisko Art. 88 § 2 zawarcie ustanie 300 dni małżeństwa małżeństwa domniemanie pochodzenia dziecka z małżeństwa art. 88 § 2 uregulowanie syt. dziecka urodzonego przed zawarciem małżeństwa art. 90 możliwość nadania nazwiska ojczyma:

1) dziecko jest małoletnie

2) małżonkowie muszą zgodnie oświadczyć przed kierownikiem usc, że chcą nadać pozyt. dziecku nazwisko ojczyma

3) dziecko, które ukończyło 13 lat musi wyrazić na to zgodę negat.

4) dziecko nosi nazwisko ojca, przy czym ojcostwo wynika z art. 62 lub poprzez uznanie dziecka art. 25 zawarcie małżeństwa:

kobieta ma pierwszeństwo oświadczenia, co chce zrobić ze swoim nazwiskiem (zostać przy swoim, przybrać do swojego nazwisko męża, lub wziąć nazwisko męża) gdy żona pozostaje przy swoim nazwisku dopiero mąż może skorzystać z pozostałych możliwości (zostać przy swoim przybrać nazwisko żony) art.

adopcja: dziecko zaczyna nosić nazwisko osoby przysposabiającej; może też być połączenie nazwisk przysposobionego: przysposabiającego (dziecko będzie takie nazwisko nosiło) rozwiązanie adopcji nie powoduje automatycznego powrotu do nazwiska sprzed okresu adopcji (musi być orzeczenie sądu).


źródło:justitia.pl

Więcej w tej kategorii: « Powinowactwo Władza rodzicielska »