wtorek, czerwiec 06, 2023
niedziela, 13 styczeń 2019 23:30

System wyborczy

Większościowe proporcjonalne Analiza systemu wyborczego 3el

1) zasada ustalania ważności wyborów zasada określania mandatów zasada określania rezultatów

2) organizacja głosowania - okr. wyb. / jedno lub wielo mandatowe /

3) sposób głosowania - generalny, na kandydataów , na listę

listy sa określone cyferkami

Systemy większościowe w 2 podst. :

* w. bezwzględna
* w. absolutna
* w. względna

Większość może odnosić się 2 el. - ważność wyborów - ważnego nabycia mandatu w akcie wyborczym

w. absolutna - dla ważności wyb. 50% +1 dla nabycia mandatu 35 tys.+1

W. względna - dla ważności wyborów. Dla ważności mandatu naj. Ilość głosów

S. większościowy mniejszość poza reprezentacją.

W el. głos. zaradzono głos kumulatywne lub głos ograniczone. Kumulatywne każdy wyborca uprawn. do odd. głosu na pięciu kand. Na danej liście, ale może te głosy skumulować i jednemu oddać pięć głosów. W okr. jedno i wielo mandatowych ogranicz. / okr. wielomand. 1 kandydat niż jest do obsadzenia. 1 100 1 500 2 99 2 3 98 3 4 100 4 5 100 5 1 - si dost. 4 mandaty 2 - dzy 5 mandatów chociaż byli w mniejszości

S. absolutnej większości --- poparcie rzeczywistej większości Względna większość ---- większość w org. przedst. może otrzymać partia, która w wyb. była w mniejszości. -28- okręgi X 1 2 3 4 5 P. Kons. 40 40 40 20 20 160 000 3 mand. P. Pracy 35 35 35 50 50 205 000 2 mand. P. Liber. 25 25 25 30 30 135 000 0 mand. Może głosow. Na 3 chociaż 5 mand. Z mand. pozost., ale tych co są w mniejszości / 100 tys. / W okr. 1- mand. dot. wzgl. Większość Większościowe w dwóch turach

źródło: www.justitia.pl