wtorek, czerwiec 06, 2023
niedziela, 13 styczeń 2019 23:34

Weryfikacja wyborów

Sprawdzanie ważności wyborów, rugi wyborcze. Wybory są przedmiotem regul. prawnej / prawo wyborcze / - wybierający - wybierani - mechanizmy Prawo wyborcze regulują dwa działy :

1) dotyczący politycznego prawa wyborczego jednostki - określa regguły uczestnictwa obywateli jako członka zwierzchnika zbior. w wyrównywaniu pewnych f. wyborczych zwierzchnika - nabycie - charakter prawa - wykonanie Na zachodzie ta sfera regulacji ujęta jest w " kodeksach wyborczych" / nabycie i wykonanie przez jednostkę politycznego pr. wyborczego, czynne i bierne pr. wyb., warunki pozbawienia/

 

2) normy tworzące instyt. składające się na mechanizm wyrażania opinii społ., obdarzenia legitymacją określ. przedst.-------- tworzy określ. system wyborczy. S.S. o określ. zasadę ustalania rezult. Wyborów o uzyskiwanie mandatów w wyborach -27- o organizacji wyborów o sposobach głosowania o warunkach przedst. list kandydatek lub kandydatów o proporcjonalny, większość absolutna, większ. względna, prawo wyborcze w znaczeniu przedm. czynne podmiotowe bierne.

źródło: www.justitia.pl