niedziela, czerwiec 23, 2024
środa, 30 styczeń 2019 20:48

Nowelizacja ustawy spadkowej

Rok 2012 przyniesie nam wiele zmian w przepisach prawnych. Dość istotną nowością jest nowelizacja prawa spadkowego, która znacznie rozszerzy krąg spadkobierców ustawowych. Przepisy te są bardzo korzystne dla członków dalszej rodziny zmarłego, którzy do tej pory nie byli upoważnieni do dziedziczenia.

Dla przypomnienia - po zmarłej osobie zawsze dziedziczy jej najbliższa rodzina (jeśli testament nie stanowi inaczej), czyli jej zstępni: małżonek i dzieci oraz wnuki. W przypadku, gdy w chwili śmierci najbliższa rodzina już nie żyje lub też zmarły nigdy jej nie posiadał, prawo do spadku przechodzi na jego rodziców. Jeśli z kolei jeden z rodziców lub obydwoje nie żyją, w dalszej kolejności majątek należy się rodzeństwu oraz ich zstępnym.

W tym miejscu krąg spadkobierców ustawowych kończył się jeszcze w 2011 roku. Teraz jednak wchodzą w życie przepisy, zgodnie z którymi dziedziczyć mogą też dziadkowie i ich zstępni. W praktyce rzadko zdarza się, iż jedyną pozostałą przy życiu rodziną zmarłego są jego dziadkowie. Zatem prawo do spadku przysługiwać będzie dalszej rodzinie - wujkom i kuzynom. Zgodnie z nowymi przepisami po zmarłym będą mogli dziedziczyć również jego pasierbowie, a więc osoby, które nie były z nim spokrewnione.

Nie jest to jedyna zmiana prawa spadkowego w ostatnim czasie. W 2009 roku wprowadzono przepis, zgodnie z którym do kręgu ustawowych spadkobierców właczeni zostali rodzice zmarłego. Wcześniej nie mieli oni prawa do dysponowania majątkiem własnego dziecka.

Najnowsze modyfikacje są zdecydowanie korzystne. Do tej pory - jeśli zmarły nie miał bliskiej rodziny, rodziców ani rodzeństwa - cały jego majątek przypadał gminie, na terenie której był w chwili śmierci zameldowany. Uznano jednak, iż przepis taki w rażący sposób narusza prawa rodziny zmarłego. Anna Bobak, www.publikuj.org