niedziela, czerwiec 23, 2024
środa, 30 styczeń 2019 20:45

Wszystko o Księgach Wieczystych

Księga wieczystaW potocznym wyobrażeniu to dziwne dokumenty, których używa się raz na dwadzieścia lat. Jednak w czasach, kiedy sprzedaż mieszkania czy działki staje się normalną transakcją, dobrze wiedzieć co zawierają księgi wieczyste.

O tym, co zawiera księga wieczysta mówi odpowiednia ustawa. Określa ona działy, czyli części, z których składają się księgi wieczyste. Także opis sposobu ich prowadzenia przez pracowników odpowiednich wydziałów sądów rejonowych jest ściśle określony. Tym razem przez rozporządzenie.
Cztery działy

Wszystkie księgi wieczyste zawierają cztery działy. Pierwszy zawiera oznaczenie nieruchomości i wpisy dotyczące praw związanych z własnością. Innymi słowy jest to informacja o tym gdzie znajduje się nieruchomość i kto jest jej właścicielem.

Dział drugi to wpisy dotyczące użytkowania wieczystego. Tu znajdziemy informację o tym, kto ma prawo do tego rodzaju użytkowania i kiedy ono wygasa.

Księgi wieczyste to także wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych. Te znajdują się w dziale trzecim i obejmują wszystkie ograniczenia w zarządzaniu nieruchomością lub jej użytkowaniem wieczystym za wyjątkiem hipotek. Jest tu miejsce także na inne roszczenia i prawa, poza tymi dotyczącymi hipotek. Jak widać księgi wieczyste to prawdziwa kopalnia wiedzy o nieruchomości. Takie zresztą jest założenie ich istnienia.

Ostatni dział, czwarty, przeznaczony jest na wszystkie informacje związane z hipotekami. To tu trafi wpis dotyczący kredytu czy innego zabezpieczenia hipotecznego.
Akta księgi wieczystej

To jednak nie wszystko. Księgi wieczyste zawierają także akta księgi wieczystej. Trafiają tam wszystkie dokumenty i pisma dotyczące nieruchomości. Znajdą się tam więc dane z ewidencji budynków i gruntów, dokumenty notarialnie poświadczone dotyczące nieruchomości, akty notarialne, oświadczenia właściciela, umowy i wszystkie inne dokumenty dotyczące nieruchomości.

Co jeszcze warto wiedzieć? Na przykład to, że księgi wieczyste są jawne. Nie można więc twierdzić, że jakiejś informacji na temat nieruchomości się nie znało. Każdy ma prawo do przeglądania ksiąg. Oczywiście, udostępniane są one w obecności pracownika sądu.
Uzupełnianie informacji

W jaki sposób księgi wieczyste są uzupełniane? Zawsze na pisemny wniosek, chyba że przepis pozwala na dokonanie wpisu z urzędu. Można go złożyć tylko wówczas, kiedy jest się osobą, na rzecz której wpis ma nastąpić lub jeśli jest się tym, którego prawo będzie zmniejszone. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie sądu, dokument stwierdzający dokonanie czynności prawnej – np. akt notarialny, decyzję administracyjną jeśli taka nastąpiła wreszcie inne dokumenty jeśli istnieją.

Jak widać księgi wieczyste to ważne dokumenty, swoisty dowód osobisty nieruchomości, jej życiorys i prawo jazdy w jednym. W księgach znajduje się historia i teraźniejszość, a bez nich żadna poważna transakcja nie jest możliwa. Karol Stopka http://www.webshock.com.pl