niedziela, 15 wrzesień 2013 23:30

Podpis elektroniczny z zagranicznym certyfikatem.

Jeżeli podpis elektroniczny został wydany przez podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, który nie ma swojej siedziby na terytorium naszego kraju, a także nie świadczy w nim swoich usług musi spełnić jedną z przesłanek określonych w ustawie aby zrównać pod względem prawnym ten certyfikat z innymi, które zostały wydane w Polsce.

Przesłanki dotyczące uznania certyfikatu, który musi posiadać podpis elektroniczny, w takiej sytuacji zostały określone w ustawie z 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym. Podmiot, który wydał certyfikat spełni te warunki jeżeli zostanie wpisany do rejestru podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne. Spełniają przesłanki także podmioty, których uznanie certyfikatów następuje w wyniku zawarcia umowy międzynarodowej o wzajemnym uznaniu certyfikatów. Działa to także w przypadku umów między Wspólnota Europejską a państwami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi. Uznaje się również certyfikaty wydane w przez urzędy certyfikacyjne mające swą siedzibę na terytorium Wspólnoty Europejskiej, które spełniają wymogi ustawy oraz udzielają gwarancji za ten certyfikat.

Prawo polskie nie zamyka drogi uznania certyfikatów wydanych nie przez nasze krajowe podmioty. Dzięki temu możemy mieć pewność że wyrobiony przez nas zagranica podpis elektroniczny będzie działał tez w naszym kraju. Ale działa to też w drugą stronę odnośnie obcokrajowców. Takie rozwiązania prawne są konieczne, bo jako członkowie Unii Europejskiej musimy być otwarci także na zagraniczne przedsiębiorstwa. zgredtodziad.eu

Wyświetlony 814 razy
© 2013-2019 by SN2.EU