piątek, luty 23, 2024
poniedziałek, 26 listopad 2012 16:44

Samochody przepustką do wolności i niezależności

Wielu młodych kierowców twierdzi, że samochód jest dla nich jedynie narzędziem przemieszczania się z miejsca na miejsce. Jednak według badań przeprowadzonych przez Goodyeara ponad połowa z nich odczuwa duże przywiązanie do auta i uznaje go za wyjątkową przestrzeń życiową, która daje poczucie niezależności.

Przy głębszej analizie widoczna jest jednakże ich zależność od rodziców, np. w takich sytuacjach, jak przebita opona.

Celem badania, które analizowało zachowania 6400 młodych kierowców poniżej 25. roku życia na 16 rynkach (w 15 krajach europejskich i w Republice Południowej Afryki), było poznanie sposobu myślenia młodych kierowców i uzyskanie informacji na temat ich zachowań na drodze.

„Młodzi ludzie mają dziś bardzo szczególny rodzaj relacji ze swoimi samochodami. Badanie na temat bezpieczeństwa młodych i początkujących kierowców, realizowane przez nas trzeci rok z rzędu, analizuje to  szczegółowo, i dostarcza użytecznych danych, które pomagają zrozumieć młodsze pokolenie na drodze” – powiedział  Jens Völmicke, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej Goodyeara w Europie,
na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Samochód przepustką do wolności i odzwierciedleniem osobowości
Włoscy, południowoafrykańscy i brytyjscy młodzi kierowcy najczęściej postrzegają swój samochód jako symbol niezależności (odpowiednio 77%, 73% i 71%), a 36% z nich twierdzi, że pojazd odzwierciedla ich osobowość. 41% młodych kierowców opisywało auto jako przestrzeń osobistą, w której mogą uwolnić się od codziennych stresów i obowiązków, a niemal co trzeci z nich (30%) również jako miejsce,
w którym mogą czuć się wolni od kontroli ze strony rodziców.  Szczególnie widoczne jest to wśród młodych mieszkańców RPA, Wielkiej Brytanii i Rosji – dla niemal połowy z nich (odpowiednio 52%, 45% i 41%) własny samochód jest formą oderwania od domu rodzinnego, ponieważ większość młodych ludzi w tych krajach wciąż mieszka z rodzicami. Najbardziej pragmatyczni z kolei są młodzi kierowcy z Niemiec, Szwecji i Austrii, którzy uważają swoje auto za środek transportu (odpowiednio 88%, 86% i 86%).  

Gdy coś pójdzie źle, wtedy rodzice na ratunek
Zapytani co zrobiliby w przypadku przebicia opony, młodzi respondenci okazywali  się mniej niezależni, niż im się wydawało. Tylko 44% zmieniłoby koło samodzielnie, 23% zadzwoniłoby po rodziców, a 12% po chłopaka lub dziewczynę. Najbardziej niezależni okazali się respondenci z Rosji - 64% zmieniłoby koło samodzielnie, następnie mieszkańcy RPA i Czesi (55% i 54%). Zaledwie jedna trzecia młodych kierowców z Danii, Holandii i Szwajcarii zmieniłaby koło bez niczyjej pomocy. Biorąc pod uwagę, że wymaga to sporej siły, nie dziwi, że kobiety znacznie rzadziej niż mężczyźni podjęłyby się tego zadania samodzielnie (21% wobec 66%).
Młodzi brytyjscy kierowcy w takiej sytuacji zwykle dzwoniliby po rodziców, co prawdopodobnie jest odzwierciedleniem kultury opiekowania się dziećmi jeszcze długo po ich wejściu w dorosłość. Z kolei najrzadziej po rodziców dzwoniliby młodzi Rosjanie (zaledwie 4%). Młodzi kierowcy z Francji w takiej sytuacji najczęściej prosiliby o pomoc chłopaka lub dziewczynę (20%).

Młodzi nie znają podstaw
Badanie ujawnia, że zaledwie 20% młodych kierowców uczy się zmieniać koło  na kursie jazdy. Najczęściej uczą się tego kierowcy czescy (47%), a najrzadziej młodzi kursanci w Danii, Holandii i Włoszech (odpowiednio 9%, 9% i 10%).
„Tak duży odsetek młodych europejskich kierowców, którzy nie czują się na siłach samodzielnie zmienić koła, świadczy o potrzebie dalszego szkolenia. Dlatego współpracujemy z Europejskim Stowarzyszeniem Szkół Jazdy, aby przekazać młodym kierowcom więcej wiedzy o oponach, a także umiejętność zmiany koła, która od niedawna jest obowiązkowym elementem nauki jazdy” – powiedział J. Völmicke.

Zaparowane okna
Niemal jedna piąta (18%) respondentów mówi, że samochód jest dobrym miejscem  do uprawiania seksu. Przyznaje się do tego 24% mężczyzn oraz 13% kobiet. Największy odsetek takich odpowiedzi dali respondenci z Rosji (43%), Hiszpanii i Czech (po 27%). Najrzadziej do tego celu wykorzystują samochody respondenci  z Holandii, Francji i Wielkiej Brytanii (odpowiednio 9%, 8% i 8%).

Jazda dla przyjemności
Niemal połowa świeżo upieczonych kierowców lubi jeździć dla przyjemności bez określonego celu (46%), przy czym 22% przyznaje, że jazda samochodem daje  im ogromny zastrzyk adrenaliny. Najczęściej na przejażdżki wybierają się młodzi kierowcy z Rosji, Polski, Turcji i RPA (odpowiednio 73%, 63%, 63% i 61%)  i ci respondenci odczuwają największe emocje z jazdy. Być może w zgodzie
ze stereotypami na temat płci, mężczyźni częściej niż kobiety jeżdżą bez celu  (50% wobec 42%) i częściej odczuwają wtedy większe emocje za kierownicą (26% wobec 15%). Dla niektórych młodych kierowców samochód jest wiernym towarzyszem i obiektem wielkiego przywiązania – z taką opinią zgadza się 59% młodych respondentów w Turcji i 56% w RPA.

Metodologia badania
Badanie przeprowadziła agencja IPSOS na zlecenie Goodyeara (Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki). Cel badania to analiza poziomu wiedzy młodych i początkujących kierowców na temat bezpieczeństwa drogowego, a także ich przekonań oraz praktyk  za kierownicą.  Łącznie przeprowadzono ankietę wśród 6400 respondentów, po 400 w każdym  z następujących krajów: Austria, Belgia, Republika Czeska, Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Polska, Rosja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Afryka Południowa, Turcja i Wielka Brytania. Ankieta zawierała 20 pytań w pięciu obszarach tematycznych: szkolenie kierowców, zachowanie na drodze, styl życia, zachowania społeczne, czynniki okresowe i przygotowanie do zimy.

Wywiady prowadzono między 23 lipca a 17 sierpnia br. za pośrednictwem internetu. Respondenci: posiadający prawo jazdy, mający ukończone 18 lat i aktywnie prowadzący samochód. Badania były prowadzone w językach lokalnych.