piątek, czerwiec 21, 2024
poniedziałek, 25 czerwiec 2018 20:28

Wszystko co trzeba wiedzieć podczas rozwodu

W myśl artykułu 56. Kodeksu rodzinnego i Opiekuńczego, jeżeli pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozpad pożycia, każdy z małżonków ma prawo wnieść wniosek o rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód. Pozew rozwodowy może zostać złożony przez jedną lub obie strony, a jego treść musi wykazywać, że pomiędzy małżonkami doszło do nieodwracalnego zerwania więzi niegdyś ich łączących. Co należy wiedzieć podczas rozwodu?

 

Zupełny i trwały rozpad pożycia

Rozpad pożycia może zostać przez sąd uznany za zupełny, jeśli pomiędzy małżonkami uległy zerwaniu łączące ich w przeszłości więzy emocjonalne, gospodarcze i fizyczne. W sytuacji, gdy zerwaniu nie uległa więź gospodarcza, sąd pomimo wszystko może orzec rozwód, ze względu na sytuację ekonomiczną małżonków. Sąd, badając trwałość rozpadu, szacuje możliwość podjęcia wspólnego pożycia przez małżonków, bacząc na doświadczenie życiowe. Zalecane jest, aby rozkład pożycia trwał od dłuższego czasu, wtedy dla sądu pozew rozwodowy zyskuje na wiarygodności.

Miejsce składania wniosku

Sprawy rozwodowe rozparzane są przez Sądy Okręgowe właściwe ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków, pod warunkiem, że jedna ze stron wciąż tam zamieszkuje. Jeśli jednak żadna ze stron nie zamieszkuje ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania, sąd właściwy znajduje się w miejscu zamieszkania strony składającej pozew.

Jakiego adwokata poprosić o pomoc - adwokat rozwody

Pomoc adwokata w przygotowaniu pozwu oraz uczestniczeniu podczas rozprawy sądowej jest niezbędna. Dzięki fachowej pomocy osoby zawodowo zajmującej się sprawami rozwodowymi uniknąć można wielu pomyłek i nieścisłości. Co więcej, odpowiedni adwokat pomoże wynegocjować odpowiednie warunki rozwodu. Do jakiego adwokata najlepiej zwrócić się o pomoc? Odpowiedni adwokat powinien specjalizować się w Prawie Rodzinnym, a w szczególności w sprawach rozwodowych. Dzięki zawężeniu specjalizacji, mamy pewność, że nasz pełnomocnik będzie praktykiem i osobą obeznaną w danej dziedzinie prawa.

Alimenty dla byłego małżonka

Sprawy rozwodowe, zakończone wyrokiem bez orzekania o winie lub z orzeczeniem o winie obu stron, mogą prowadzić do ubiegania się o prawo alimentacyjne dla występującego. W sytuacji wydania wyroku rozwodowego z wyłączną winą jednego z małżonków, wtedy tylko małżonek niewinny może wystąpić o udzielenie mu alimentów. Małżonek zobowiązany do płacenia alimentów musi regularnie dostarczać środków na utrzymanie drugiej stronie, tak, aby po rozwodzie możliwe było funkcjonowanie na tej samej stopie życiowej.

Jeśli poszukujesz kogoś kto mógłby się zająć sprawą rozwodową to możesz zobaczyć na stronę http://www.skuteczny-adwokat.com/ gdzie znajdziesz wielu adwokatów zajmujących się rozwodami.