piątek, czerwiec 21, 2024
piątek, 03 styczeń 2020 12:06

Rozwód – wszystko co powinieneś o nim wiedzieć

Rozwód Łódź Rozwód Łódź

Rozwód nie jest sprawą łatwą dla żadnego z małżonków. Jednak bardzo często jest to jedyne wyjście, aby obie strony były szczęśliwe. Niestety w wielu przypadkach cierpią na tym dzieci. Warto wiedzieć, iż sprawy o rozwód rozstrzyga sąd okręgowy w trybie procesu oraz iż każdy z małżonków ma prawo do wniesienia pozwu o rozwód.

Częstotliwość wyszukiwań w Google takich fraz jak „rozwód Wrocław”, „rozwód Łódź” czy „rozwód Poznań” ukazuje jak wiele par poszwa się do takiego kroku. Co warto wiedzieć na temat rozwodu?

 

Jak złożyć pozew o rozwód?

Postępowanie sądowe o orzeczenie rozwodu cechuje się osobistym charakterem. Oznacza to, iż nie ma możliwości, aby rozwód został zażądany przez przedstawiciela ustawowego małżonka, ani tym bardziej przez prokuratora.

Orzeczenie rozwodu jest możliwe tylko i wyłącznie po przeprowadzeniu procesu sądowego. Powiązane jest to z faktem, iż dopiero po złożeniu przez małżonków pozwu, sąd posiada możliwość rozpatrzenia sprawy. Proces rozwodowy opiera się o pozwanie jednego z małżonków przez drugiego o rozwód. Istotne jest wykazanie, iż nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia na płaszczyźnie fizycznej, uczuciowej i ekonomicznej.

Kiedy sąd ma prawo do nie orzeknięcia rozwodu?

Sąd pa prawo nie orzekną rozwodu w przypadku, gdy:

  • Byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,

  • Wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych nieletnich dzieci,

  • Orzeczenie rozwodu zostało postawione przez małżonka wyłącznie winnego rozpadu pożycia małżeństwa chyba, iż drugi małżonek będzie przychylny rozwodowi.

Rozwód – kwestie finansowe

Sąd pobiera stałą kwotę płatną odgórnie w wysokości 600 zł. Natychmiastowe naklejenie znaczku opłaty sądowej za 600 zł. Na pozew rozwodowy wpłynie na przyspieszenie sprawy.

Ponadto wiedzieć, iż dodatkowe opłaty są związane z dochodzeniem alimentów, eksmisją, podziałem majątku czy podziałem mieszkania.

Przebieg sprawy rozwodowej

Sąd rozpatruje sprawę dopiero na rozprawie, których może być więcej niż jedna. Przesłuchanie obu małżonków jest konieczne, w toku procesu mogą oni zgłaszać wszelkie dowody, jak i mogą oni prosić sąd o przeprowadzenie dowodów z biegłych, światków czy dokumentów.

Występują sytuacje, gdy w trakcie wojny rozwodowej rodzice próbują wykorzystać własne dzieci. Należy jednak wziąć pod uwagę, iż w charakterze świadka nie mogą być przesłuchiwani nieletni, poniżej trzynastego roku życia, a w przypadku nieletnich będących dziećmi bądź wnukami stron - powinni mieć ukończone siedemnaście lat.

W trakcie procesu sąd może przekazać sprawę do postępowania mediacyjnego, gdy uzna, iż istnieją szanse na uratowanie małżeństwa. To samo może uczynić sąd w celu ugodowego określania kwestii spornych między małżonkami, które nawiązująco zaspokojenia potrzeb rodziny, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej czy alimentów.

Rozstrzygnięcie sądu posiada formę wyroku, w której sąd orzeka, który z małżonków jest winny rozkładowi pożycia, chyba, iż małżonkowie rezygnują z tego.