środa, czerwiec 12, 2024
sobota, 05 styczeń 2019 22:26

Wartość celna towaru

W polskiej taryfie celnej, w stosunku do większości pozycji (kodów PCN) zostały przypisane stawki od wartości celnej towarów (stawki celne ad valorem).

Naturalne więc jest, że dla prawidłowego wymiaru cła konieczne, jest ustalenie rzeczywistej wartości celnej towaru, takie stanowisko przyjął polski ustawodawca który w art.21 K.C określił podstawowe cele, dla których ustalana jest wartość celna towarów. Zgodnie z art. 21 Kodeksu celnego wartość celna towarów określana jest w celu ustalenia kwoty wynikającej z długu celnego oraz innych należności pobieranych przez organ celny, jak również stosowania środków polityki handlowej.  Regulacje kodeksowe szczegółowo ustalają zasady ustalania wartości celnej. W ustawie zastało uregulowane sześć metod ustalania wartości celnej.
Są to:
- metoda wartości transakcyjnej towaru – uregulowana w art. 23,
- metoda wartości transakcyjnej towaru identycznego (art. 25),
- metoda wartości transakcyjnej towaru podobnego (art. 26),
- metoda ceny jednostkowej towaru sprzedawanego na polskim obszarze celnym w tym samym lub zbliżonym czasie (art. 27),
- metoda wartości kalkulacyjnej towaru (art. 28),
- metoda wartości towaru ustalana na podstawie danych dostępnych na polskim obszarze celnym (art. 29).

źródło: www.justitia.pl