wtorek, 10 październik 2017 10:16

Wychowaj swoje dziecko

Dziecko to największy skarb każdego rodzica. Nawet osoby beztroskie i swobodnie podchodzące do tradycji stają się bardziej konserwatywne, gdy muszą odpowiedzieć sobie na pytanie- jakiego wychowania chcą dla dziecka. Te słowa potwierdzają osoby, z którymi często rozmawiam.

Nie dziwi więc, że każdy rodzic chce dla swojej pociechy wszystkiego co najlepsze, łącznie z perfekcyjnym wychowaniem. O to należy jednak zadbać już na bardzo wczesnym etapie życia.

 

I choć niektórzy wciąż tęsknią za tetrowymi pieluchami, to dawne czasy siłą rzeczy odchodzą w zapomnienie. Wraz z pędzącymi zmianami i postępującą globalizacją do naszego kraju docierają kolejne trendy, które znacząco odmieniają nie tylko nasz światopogląd, lecz drastycznie wpływają również na podejmowane przez nas decyzje i działania.

Style wychowywania dzieci

Nowości dotyczą również wspomnianego wychowania dzieci. Dawne wzorce odchodzą do lamusa. Mowa tu choćby o mówieniu do niemowlaka monosylabami czy całych dniach przy trzepaku. Dziś wyróżnia się kilka stylów wychowywania dzieci: autorytarny, demokratyczny, niekonsekwentny oraz liberalny. Pierwszy opiera się w znacznej mierze na autorytecie rodziców i ich konsekwencji. Dziecko ma się podporządkować do woli rodzica, każde przewinienie skutkuje karą. System zawiera przewiduje również nagrody za dobre zachowanie. Niekonsekwencja w wychowaniu pociech charakteryzuje się brakiem zdecydowania w trakcie socjalizacji. Nie istnieją skonkretyzowane zasady. Przez brak stabilizacji dziecko nie wie jak się zachować względem rodziców i innych osób.

Styl liberalny polega na samowychowaniu dziecka. Opiekunowie pozwalają dziecku na sporą swobodę, czym pozwalają na kreowanie się charakteru pociechy. Restrykcje praktycznie nie istnieją, zaś rodzic interweniuje jedynie w skrajnych przypadkach oraz spełnia każdą, nawet kontrowersyjną zachciankę dziecka. Takie działanie może prowadzić do skrzywdzenia malucha, który wartościami wyniesionymi z domu będzie się kierować również w dorosłym życiu. 
Alternatywą jest wychowanie demokratyczne, w którym dziecko czuje się ważną istotą w domu rodzinnym. Nie tylko uczestniczy w życiu familijnym, lecz również z własnej woli przyjmuje obowiązki i zadania. Wśród najpopularniejszych technik wymienia się perswazję, naśladownictwo czy argumentację. Niezwykle ważne są również przeprowadzane rozmowy.

Metoda Montessori

Ostatnimi czasy rodzice z całego świata coraz chętniej korzystają z metody znanej włoskiej lekarki, jaką była Maria Montessori. Metoda wychowawcza według Marii Montessori to w dużej mierze połączenie wiedzy o rozwoju dziecka i demokratycznego stylu wychowania. Lekarka była zdania, że dzieci uczą się wszystkiego, co dzieje się w ich otoczeniu, dlatego niezwykle ważny jest przykład dawany zarówno przez rodziców, jak i inne osoby w otoczeniu malucha. Jeśli więc często pozwalasz dziecku próbować czegoś nowego, to będzie ono odważne i bardziej skłonne do podejmowania wyzwań. Analogicznie wygląda sytuacja, w której dziecko jest zachęcane do samodzielnej pracy - wówczas samo zacznie rozwijać w sobie poczucie misji, aby ukończyć rozpoczęte zadanie. Samodzielne wychowanie dziecka według metody Montessori jest niemal niewykonalne. Każde dziecko w końcu opuszcza rodzinny dom i udaje się do żłobka, przedszkola lub szkoły. Tam styka się z innymi osobami, które pochodzą z różnych rodzin. Dlatego niezwykle ważne jest optymalne dobranie placówek oświaty dla pociechy. Na szczęście istnieją miejsca, w których socjalizacja przebiega według wskazówek stworzonych przez Marię Montessori. Jednym z nich są przedszkole i prywatny żłobek w Poznaniu.

Osoby odpowiedzialne za stworzenie tego miejsca doceniają prośby dzieci, z którymi współpracują. Z tego powodu kreują wśród podopiecznych szeroko rozumianą samodzielność, która jest wspierana przez nauczycielki. Wyznaczone granice pozwalają na określenie zakresu działania każdego podopiecznego, dzięki czemu możliwe jest wykształcenie wśród wychowanków odpowiednich odruchów. Przedszkole Montessori w Poznaniu pozwala również odkryć własne pasje. Pomaga w tym mocno rozbudowana oferta zajęć dodatkowych, takich jak joga, koncerty filharmonii czy klub małego naukowca, który obejmuje również ciekawe dla dzieci eksperymenty chemiczne.

Czytany 246 razy

Razem przez życie

  • 1