piątek, wrzesień 29, 2023
wtorek, 27 grudzień 2016 14:22

System ISCC

ISCC to międzynarodowy system certyfikacji biomasy i  biopaliw. Wraz z REDCert oraz KZR IniG  stanowią trójkę najbardziej popularnych systemów certyfikacyjnych w tej dziedzinie.

 Więcej o tych systemach można dowiedzieć się na stronie: http://www.bureauveritas.pl/home/about-us/our-business/certification/sustainability/biofuels-management

 

Standard ISCC został opracowany w Niemczech, ale może być stosowany w odniesieniu do każdego rodzaju biomasy uprawianej i zbieranej na całym świecie. Firma, która uzyska certyfikat ISCC potwierdza, że działa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i racjonalnego korzystania z odnawialnych źródeł energii. Z artykułu dowiesz się, dla kogo, po co został stowrzony ten system oraz na jakich zasadach się opiera.

Cel systemu ISCC

Opracowaniu tego systemu przyświecał cel wprowadzenia skutecznej ochrony środowiska naturalnego. Kluczowe jest przede wszystkim zadbanie o biosferę oraz zrównoważoną gospodarkę gruntową połączoną z  rozwojem społecznym. Kontrolowanie  wielkości emisji gazów cieplarnianych na każdym etapie produkcji i dystrybucji biopaliw umożliwia ich ograniczenie w dłuższej perspektywie czasowej.                         

Kto może się starać o certyfikację ISCC?

System ISCC jest przeznaczony dla podmiotów działających na całym świecie. Zasady normy mogą wprowadzić wszystkie jednostki działające w łańcuchu dostaw: zarówno producenci rolni, jak i firmy zajmujące się przetwarzaniem biomasy oraz dostawców paliw.

Zasady systemu ISCC

Zgodnie z wytycznymi ISCC istnieje 6 zasad produkcji biomasy:

  • Biomasa nie może pochodzić z gruntów o dużej bioróżnorodności.
  • Biomasa musi być produkowana zgodnie z zasadami odpowiedzialności środowiskowej.
  • Pracownicy muszą być należycie przeszkoleni, a także zabezpieczeni przed ewentualnymi zagrożeniami.
  • Podczas produkcji biomasy muszą być respektowane Prawa Człowieka.
  • Podczas produkcji biomasy należy przestrzegać prawa lokalnego i międzynarodowego.
  • Jednostka uczestnicząca w produkcji, bądź obiegu biomasy musi stosować dobre praktyki zarządzania.