niedziela, luty 25, 2024
poniedziałek, 22 październik 2012 16:36

Wenezuelska telenowela w Małej Wenecji

Któż z nas nie oglądał oper mydlanych, powstałych właśnie w tym kraju? Nasze skojarzenia dotyczące Wenezueli same w sobie są dowodem na to, jak jeszcze niewiele wiemy o świecie. Dlatego najwyższa pora na to, aby poszerzyć swą wiedzę. Proszę Państwa, przed Wami Wenezuela!
Z geografią za pan brat
Jest krajem położnym w północnej części Ameryki Południowej, oblewanym przez wody Morza Karaibskiego oraz Oceanu Atlantyckiego. Wenezuela graniczy z trzema państwami: Kolumbią, Brazylią i Gujaną. Klimat określany jest jako gorący równikowy i podrównikowy, przez co kraj ten charakteryzuje się dość zróżnicowaną fauną i florą. Temperaturę i stopień wilgotności regulują pasaty, czyli charakterystyczne wiatry równikowe, jak też ciepłe prądy morskie. Jednym z typowych wiatrów jest chubasco, który przynosi krótki, lecz bardzo obfity deszcz.

Komplikacje polityczne
Pierwsze co powinno się określić to fakt, że jest to kraj federacyjny o ustroju republikańskim. Po drugie Wenezuela jest państwem, w którym stosunkowo niedawno uchwalono nową konstytucję – miało to miejsce w 1999 roku. Zgodnie z jej założeniami nastąpił podział władzy na pięć typów: wykonawczą, sądowniczą, ustawodawczą, obywatelską i wyborczą. Głową państwa i jednocześnie szefem rządu jest prezydent, który jest wybierany na sześcioletnią kadencję. Władzę legislacyjną sprawuje jednoizbowe Zgromadzenie Narodowe, wybierane w wyborach powszechnych oraz typowanych przez dane stany. Władza obywatelska przynależy Radzie Moralnej Republiki, złożonej z obrońcy ludu, prokuratora generalnego i kontrolera generalnego. Nad władzą wyborczą pieczę trzyma Krajowa Rada Wyborcza. Federacyjność republiki Wenezueli przejawia bardzo duża autonomia poszczególnych stanów, w których władzę wykonawczą pełni gubernator, a legislacyjną Rada Ustawodawcza.

Ogóły nie są złe!
Co oznacza słowo Wenezuela? Zwyczajnie – małą Wenecję. Nazwa ta została nadana przez Amerigo Wespucciego, który odwiedzając ten zakątek świata zauważył domy zbudowane na palach u ujścia jeziora Maracaibo. Ciekawostką jest fakt, że współcześnie jest to kraj bardzo różnorodny pod względem wyznaniowym. Można tu znaleźć przedstawicieli takich religii jak: katolicyzmu, spirytyzmu, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Animizmu, Bahaizmu, Jehowizmu, wyznawców Konwencji Baptystycznej a także Zielonoświątkowców czy Mormonów. Z kwestii turystycznych warto wiedzieć, że w tym państwie posługujemy się językiem hiszpańskim, a obowiązującą walutą jest boliwar fuerte, dzielący się na sto centymów.


Media