poniedziałek, lipiec 15, 2024
niedziela, 06 styczeń 2019 23:57

Kwestie proceduralne w kwestii unieważnienia małżeńswa

Tryb procesowy unieważnienia małżeństwa składa się z następujących etapów:
a) orzeka sąd okręgowy 9d. Wojewódzki na podstawie art. 17 pkt 1 k.p.c.b) legitymacja czynna obowiązuję podstawowy schemat uprawniający oboje małżonków oraz prokuratora do wniesienia powództwa o unieważnienie;

Od tego schematu ustawodawca przewiduje wyjątki zwężające lub rozszerzające zakres czynnie legitymowanych: przypadek naruszenia przepisów o wieku lub reguł zawierania małżeństw przez pełnomocnika:

Legitymowani czynnie są oprócz prokuratora jedynie kobieta ( o ile zaszła w ciążę) oraz sam tylko mocodawca przypadek przeszkody pokrewieństwa i bigamii:

Legitymowani czynnie są wówczas rozszerzeni o każda osobę, która wykaże interes prawny w unieważnieniu danego małżeństwa; legitymacja bierna zależna jest od tego, kto pozywa ( jeśli jest nim jeden z małżonków pozywa drugiego, jeśli natomiast powództwo wytacza prokurator lub osoba trzecia mająca w tym interes prawny pozywanymi są oboje małżonkowie)

c) według reguł art. 18 k.r.o. małżeństwo może być unieważnione po jego ustaniu jedynie w wypadku bigamii lub pokrewieństwa, natomiast według reguł z art. 19 k.r.o. dla unieważnienia małżeństwa po śmierci jednego z małżonków nie ma znaczenia przytoczona w pozwie podstawa unieważnienia.


źródło:justitia.pl