piątek, maj 24, 2024
niedziela, 06 styczeń 2019 23:53

Jak unieważnic małżeństwo

Mechanizm działania dowolnej przeszkody małżeńskiej ( model prawidłowej i wyczerpującej odpowiedzi na jakiekolwiek pytanie dotyczące którejkolwiek z przeszkód małżeńskich):1.należy dokładnie sprecyzować granice danej przeszkody (zakazu)

2.należy stanowczo podkreślić, że małżeństwo zawarte z naruszeniem zakazu jest i tak małżeństwem skutecznie zawartym, jest jednak małżeństwem wzruszalnym, bo można je udowadniać

3.skoro małżeństwo jest unieważnione wyrokiem sądowym, wypada omówić problem legitymacji czynnej (kto pozywa) i biernej (kogo pozywa) przy powołaniu się na dany zakaz lub przeszkodę

4.należy poruszyć kwestie tzw. konwalidacji wadliwe zawartego małżeństwa, której mechanizm polega tu zawsze (o ile konwalidacja jest w ogóle możliwa) na odpadnięciu podstawy, którą można by motywować unieważnienie małżeństwa (np. małolat osiągnął wiek pełnoletności); istota konwalidacji polega zaś na tym, że związek skutecznie zawarty, ale wzruszalny staje się związkiem niewzruszalnym

5.dopuszczalność unieważnienia małżeństwa po jego ustaniu (art. 18 i 19 k.r.o.) chory psychicznie możliwa konwalidacja: niedorozwinięty umysłowo niemożliwa ubezwłasnowolniony częściowo można dopuścić do małżeństwa(za zgoda sadu) jeśli powodem ubezwłasnowolnienia jest niedorozwój umysłowy lub choroba psychiczna; trzeba jeśstwa po jego ustaniu

źródło:justitia.pl