sobota, lipiec 13, 2024
sobota, 05 styczeń 2019 22:14

Informacje na temat wartości celnej - podmioty informujące

Wyjaśnienia dotyczące zasad ustalania wartości celnej podobnie jak wyjaśnienia do taryfy celnej, wyda Prezes Głównego urzędu Ceł, w oparciu o interpretacje kodeksu wartości celnej wydane przez Komitet Ustalania Wartości Celnej działający w strukturze Światowej Organizacji Handlu i przez Komitet Techniczny Ustalania Wartości Celnej ustanowiony pod auspicjami Światowej Organizacji Celnej (poprzednio Rady Współpracy Celnej).

Natomiast Rada Ministrów określi szczegółowy tryb ustalania wartości celnej przywożonych towarów, co jest rozwiązaniem nowym w polskiej praktyce celnej. Wydawane wyjaśnienia i ustalony tryb postępowania zapewnią dostępność wymagań stawianych importerom oraz jednolitość postępowania urzędów celnych.
W poradniku podano ogólne - podstawowe zasady ustalania wartości celnej przez organ celny i deklarowania przez zgłaszającego, zwracając uwagę na zakres merytoryczny deklaracji.
Szczegółowy tryb postępowania, a zwłaszcza uwagi interpretacyjne podające kolejność stosowania metod ustalania wartości celnej, stosowanych ogólnie akceptowanych zasad księgowości, określające cenę faktycznie płaconą lub należną oraz wyjaśniające postanowienia poszczególnych artykułów kodeksu celnego, podaje cytowane Porozumienie w sprawie stosowania artykułu VII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu.
Znajomość tych przepisów, łącznie z przepisami Tytułu II, Działu III - wartość celna towaru, kodeksu celnego, jest nieodzowna dla prawidłowego ustalania podstawowego elementu kalkulacyjnego wymiaru cła - wartości celnej.

źródło: justitia.pl