Czy wiesz jakie środki przymusu może stosować wobec Ciebie ochrona?
Czy wobec każdego mogą być użyte kajdanki?
Na co jesteś narażony ze strony ochrony w supermarkecie?

Zagadnienie dotyczące użycia broni palnej przez pracowników ochrony uregulowane zostało w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, a także Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania pracowników ochrony przy użyciu broni palnej.

czwartek, 03 styczeń 2019 19:15

Kredyt konsumencki

Dnia 19 września 2002 roku, po rocznym vacatio legis, weszła w życie ustawa o kredycie konsumenckim. Wzorowana na unijnych rozwiązaniach, ustawa ma zagwarantować większą ochronę interesów ekonomicznych konsumentów.

czwartek, 03 styczeń 2019 19:12

Świadczenie usług drogą elektroniczną

W dniu 18 lipca 2002 r. Sejm uchwalił ustawę o świadczeniu usług elektronicznych (Dz. U. Nr 144, poz. 2002 r., z dnia 09.09.2002 r.). Wejdzie ona w życie z upływem sześciu miesięcy od daty publikacji, a więc z dniem 10 marca 2003 r. Jest to akt dotyczący zagadnień przetwarzania i przekazywania danych za pomocą technologii informatycznych.

czwartek, 03 styczeń 2019 19:07

Ochrona ustawowa baz danych

Ustawodawca poddał ochronie ustawowej bazy danych, które według definicji legalnej oznaczają zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób,

© 2013-2020 by SN2.EU