piątek, 04 styczeń 2019 21:36

Kryminalistyka

KRYMINALISTYKA
Placówki, których funkcjonowanie przyczynia się do rozwoju polskiej kryminalistyki:
- Instytut Ekspertyz Badawczych w Krakowie (toksyny, dokumenty, pismo, wypadki komunikacyjne.

W sprawach z oskarżenia prywatnego stosuje się przepisy o post. uproszczonym z zachowaniem przepisów odrębnego rozdziału – omówionego poniżej.

piątek, 04 styczeń 2019 21:28

Postępowanie nakazowe

Postępowanie nakazowe polega na ty, że zamiast rozprawy sąd w składzie jednoosobowym, na posiedzeniu bez udziału stron, z własnej inicjatywy i na pdst. materiałów zebranych w dochodzeniu orzeka o winie i o karze wydając wyrok nakazowy.

Czy bankowość internetowa jest bezpieczna?
Czy mogę zostać okradziony przez hakera?
Jak chronić się przed przestępstwami internetowymi?

Czy wiesz jakie środki przymusu może stosować wobec Ciebie ochrona?
Czy wobec każdego mogą być użyte kajdanki?
Na co jesteś narażony ze strony ochrony w supermarkecie?

© 2013-2020 by SN2.EU