piątek, wrzesień 29, 2023
piątek, 20 kwiecień 2012 20:20

Piractwo komputerowe czynem nieuczciwej konkurencji

W 2011 r. polski eksport do Stanów Zjednoczonych wzrósł o ponad 40 proc. Nowe regulacje dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji w zakresie nielegalnego oprogramowania mogą jednak wpłynąć na ograniczenie wymiany handlowej z USA.

Po wprowadzeniu nowych przepisów dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji (UCA) eksporterzy stoją przed wyzwaniem związanym z zapewnieniem odpowiedniego zarządzania oprogramowaniem  w swoich przedsiębiorstwach. Nowe regulacje, które weszły już w życie w stanach Luizjana i Waszyngton, umożliwiają wystąpienie na drogę prawną przeciwko przedsiębiorstwu wykorzystującemu nielegalne oprogramowanie lub sprzęt komputerowy w produkcji przeznaczonej na eksport do Stanów Zjednoczonych.

Problemem możliwego naruszenia konkurencyjności zainteresowali się także amerykańscy prokuratorzy. Narodowe Stowarzyszenie Prokuratorów Generalnych wezwało Federalną Komisję ds. Handlu do egzekwowania przepisów, które mają zniechęcić amerykańskie firmy do współpracy  z zagranicznymi partnerami handlowymi korzystającymi z nielicencjonowanego oprogramowania.

Przewodniczący Federalnej Komisji ds. Handlu podkreślił, że zagraniczne przedsiębiorstwa korzystające  z nielegalnego oprogramowania zdobywają nieuczciwą przewagę konkurencyjną. Koszty tego ponoszą wszyscy przedsiębiorcy przestrzegający prawa.

- Cieszy mnie, jako przedstawiciela środowiska dbającego o legalność aplikacji, że amerykańscy prokuratorzy dostrzegli związek pomiędzy piractwem a nieuczciwą konkurencją. Zauważmy, że firma, która korzysta z nielegalnego oprogramowania, nie poniosła kosztów zakupu licencji, może więc sprzedawać swoje towary po niższych cenach niż przedsiębiorcy, którzy kupują software legalnie - zauważa Grzegorz Filarowski, Prezes Zarządu LOG Systems, producenta systemu do audytu oprogramowania.   

Amerykańskie firmy są zobligowane do wystąpienia do swoich zagranicznych partnerów handlowych  o gwarancje dotyczące nienaruszania praw autorskich do oprogramowania na etapie produkcji, dystrybucji, reklamy lub sprzedaży. Polscy przedsiębiorcy zainteresowani eksportem na amerykański rynek powinni posiadać pełną i aktualną informację o oprogramowaniu zainstalowanym w firmowej sieci, posiadanych licencjach oraz zasobach sprzętowych.  

- Niestety skala wykorzystywania nielicencjonowanego oprogramowania przez polskie firmy jest nadal znaczna. Mam nadzieję, że nowe przepisy wprowadzone w USA wpłyną na zmianę postrzegania tego zjawiska. Wpisują się one w światowy trend regulacji prawnych w obszarze ochrony własności intelektualnej i zasad uczciwej konkurencji - mówi Mateusz Majewski z firmy CompNet realizującej audyty oprogramowania.  

Szczegółowe informacje na temat nowych regulacji dotyczących eksportu do USA dostępne są stronie www.eksportujlegalnie.pl Partnerami serwisu są: Krajowa Izba Gospodarcza, Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, Deloitte, CompNet i LOG System - Centrum Zarządzania Zasobami.