środa, 20 luty 2013 17:51

Kompania Piwowarska szuka praktykantów i stażystów

20 lutego Kompania Piwowarska rozpoczyna dwie akcje skierowane do studentów – kolejną edycję konkursu „Kompania Innowacji” oraz nabór na letnie praktyki w ramach programu „W dobrej kompanii”. Latem do firmy trafi ponad 80 młodych ludzi, którzy przez kilka tygodni, a nawet miesięcy będą mogli zdobywać wiedzę i doświadczenie w strukturach lidera branży piwowarskiej.

Kompania Piwowarska od 2010 r. organizuje konkurs „Kompania Innowacji”, skierowany do studentów i absolwentów, którzy nie ukończyli 26 lat. Jego ideą jest wspieranie u młodych ludzi innowacyjności oraz własnej inicjatywy jako kompetencji szczególnie cenionych przez pracodawców. Uczestnicy konkursu mają przygotować projekt na jeden z zadanych tematów. Osoby, które wykażą się największą innowacyjnością oraz nowatorskim spojrzeniem na firmę i jej produkty, mają szansę wygrać atrakcyjne nagrody oraz odbyć 6-miesięczny płatny staż w jednym z działów firmy.

Zadania konkursowe udostępniono na stronie kp.pl. W tym roku to trzy tematy:
1.    Zanim piwo dotrze do sklepu – zaproponuj innowacyjne rozwiązanie w obszarze logistyki, które przyczyni się do zwiększenia przewagi konkurencyjnej KP. Przeprowadź analizę liczbową lub stwórz model symulacyjny (możliwe obszary innowacji to m.in. magazynowanie, transport, logistyka opakowań zwrotnych lub inne).
2.    Piwo jest trendy czy passé?  – w jaki sposób wpłynąłbyś na atrakcyjność kategorii piwa wśród osób w Twoim wieku? Zaproponuj markę, która będzie odpowiedzią na powyższe pytanie, i uzasadnij biznesowo.
3.    Po piwo do sklepu, dyskontu czy pubu? Jak będzie zmieniać się struktura kanałów sprzedaży na rynku piwa w najbliższych latach? Zaproponuj innowacyjne działania, które w obliczu tych zmian pomogą wzmocnić pozycję KP.

Uczestnicy mają czas na nadesłanie prac do 14 kwietnia. Finał konkursu odbędzie się 21 maja w Warszawie – zakwalifikuje się do niego 12 osób, spośród których Kompania Piwowarska wyłoni 4 stażystów. Latem rozpoczną oni płatny staż w trzech wybranych działach firmy.

„Kompania Innowacji” – początek kariery w branży
KP od trzech lat daje szansę młodym, utalentowanym i kreatywnym ludziom na rozwój swoich kompetencji, a konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W 2012 r. napłynęło ponad 150 zgłoszeń, a komisja złożona z pracowników działów marketingu, innowacji i HR Kompanii Piwowarskiej wybrała 11 najbardziej oryginalnych i nowatorskich projektów. Wtedy też konkurs pierwszy raz odbył się w zmienionej formule: finaliści zostali zaproszeni do udziału w spotkaniu (tzw. Assessment Centre), podczas którego osobiście przedstawili swoje pomysły oraz zmierzyli się z przygotowanym przez komisję zadaniem zespołowym.

Dla wielu uczestników „Kompanii Innowacji” staż okazał się początkiem kariery w strukturach lidera branży piwowarskiej. W tym momencie w Kompanii Piwowarskiej pracuje łącznie 12 osób, które wzięły udział w trzech dotychczasowych edycjach konkursu. Część z nich to laureaci, którzy wygrali staż. Ale wśród pracowników KP są też finaliści „Kompanii Innowacji”, którzy swoimi projektami i postawą wywarli tak duże wrażenie na jurorach, że zostali zatrudnieni w firmie w drodze rekrutacji.

Stworzono dla mnie bardzo indywidualną ścieżkę kariery, która umożliwiła mi ukończenie studiów oraz zmiany działów i zakresów obowiązków – mówi Ada Danisz, laureatka I edycji Kompanii Innowacji. – W tym momencie jestem specjalistą ds. aktywacji marki Tyskie, brałam już udział w kluczowych dla Kompanii Piwowarskiej projektach, jak 5 Stadion czy Tyskie Klasyczne. Po tak krótkim czasie od startu kariery nie mogę wyobrazić sobie lepszej drogi rozwoju.

Praktycznie, z myślą o przyszłości
Każdego roku Kompania Piwowarska organizuje również bezpłatne praktyki studenckie, które dla firmy są formą współpracy z lokalnym i branżowym środowiskiem akademickim i pozwalają umocnić wizerunek KP jako atrakcyjnego miejsca pracy. Przyjmowanie studentów na letnie praktyki ma na celu głównie przekazanie im wiedzy dotyczącej funkcjonowania dużej organizacji i specyfiki pracy w wybranym dziale. Jednak przygoda z KP nie musi się skończyć wraz z wakacjami, bowiem najlepsi studenci dostają szansę udziału w rekrutacjach prowadzonych w firmie.

Praktyki w Kompanii Piwowarskiej trwają 6 tygodni z możliwością skrócenia do 4 tygodni lub przedłużenia do końca wakacji, między 1 lipca a 30 września. Obowiązuje podpisanie umowy o praktyki absolwenckie, a kandydat nie może mieć więcej niż 30 lat.

W tym roku firma poszukuje ponad 80 praktykantów do działów: sprzedaży, marketingu klienckiego, produkcji, logistyki, marketingu, IT, BHP oraz finansów. Nabór potrwa od 20 lutego do 30 marca, zaś same praktyki odbędą się w dwóch turach: 1 lipca – 14 sierpnia i 15 sierpnia – 30 września.

Nie tylko parzenie kawy
Praktyka w KP rozpoczyna się od szkolenia BHP i tzw. Induction w jednej z trzech lokalizacji (Poznań, Tychy, Białystok) oraz wprowadzenia w specyfikę działu. Później praktykant przez kilka tygodni realizuje wyznaczone zadania pod okiem opiekuna, który od początku, już na etapie rekrutacji, jest zaangażowany w program praktyk. Praktykanci uczestniczą w projektach Kompanii Piwowarskiej, ponadto mogą brać udział w wydarzeniach wewnętrznych firmy i szkoleniach oraz mają dostęp do pubu pracowniczego w Warszawie. Dla każdego studenta prowadzony jest arkusz celów, który określa zadania i projekty, które będą postawione przed praktykantem.

Dla wielu studentów i absolwentów staż czy praktyka jest pierwszym krokiem w karierze zawodowej. Dlatego powinni maksymalnie wykorzystać czas spędzony w firmie na zdobycie praktycznych umiejętności i poznanie sposobu funkcjonowania danego działu. Doceniamy zaangażowanie i motywację do pracy młodych ludzi, toteż często zdarza się, że osoby, które odbyły staż lub praktykę w Kompanii Piwowarskiej, zostają w naszej firmie na dłużej – mówi Ewa Kaźmierczyk, kierownik ds. zarządzania talentem w Kompanii Piwowarskiej.

Kompania Piwowarska promuje program „W dobrej kompanii”, ogłaszając się w biurach karier uczelni na terenie całego kraju oraz rozdając ulotki w trakcie targów pracy na uczelniach. Firma była obecna na UW i SGH, pojawi się także na Akademii Leona Koźmińskiego, Politechnice Poznańskiej, AISEC Poznań, Politechnice Śląskiej, Politechnice Łódzkiej i Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Więcej informacji na temat konkursu „Kompania Innowacji” i letnich praktyk można znaleźć w zakładce „Kariera w KP” na stronie internetowej firmy.

© 2013-2020 by SN2.EU