czwartek, luty 29, 2024
środa, 07 marzec 2012 14:20

ABC monitoringu GPS

Poszerzający się zakres odpowiedzialności pracowników zarządzających flotą skutkuje stałym wzrostem popytu na rynku monitoringu GPS. Część z nich wciąż jednak obawia się, że nie będzie w stanie nauczyć się obsługi platform.
Wspólnie z Piotrem Majewskim z firmy Rikaline, odpowiedzialnym za GpsGuardian, przedstawiamy podstawowe funkcjonalności programu.

Monitoring GPS umożliwia szereg wariantów wyświetlania obiektów i tras. Na platformie klikamy wybraną trasę, jej zakres czasowy, a na mapie pojawi się dokładna droga z wyszczególnionymi punktami postojowymi z podaniem czasu ich trwania.

Pracę ułatwia możliwość konfiguracji pulpitu platformy. Użytkownik może w przystępny sposób dopasować wielkość okien mapy, pojazdów i tras, zmieniać kształt oraz ukrywać niepotrzebne panele. Ustawień nie trzeba dostosowywać za każdym razem, ponieważ można je zapisać.

Użytkownik może wyświetlić praktycznie dowolną liczbę tras. Każda z nich wyszczególniona będzie innym kolorem, dzięki temu mapa pozostanie czytelna. Platforma oferuje też szereg narzędzi zaawansowanych, takich jak: filtrowanie przebiegu i prędkości w określonym czasie. Trasy są archiwizowane, dlatego w dowolnym momencie możemy wrócić do każdej z nich.

W kraju i za granicą
Platforma uprawnia do zdalnej kontroli pojazdów nie tylko na terenie naszego kraju. Transport zagraniczny można kontrolować dokładnie w taki sam sposób. Pozycja pojazdów oraz wiążące się z tym dane są aktualizowane co minutę.

Poza monitoringiem lokalizacji, platforma generuje raporty z przebiegu i zużycia paliwa dla każdego z pojazdów. Chcąc zapoznać się z nimi wystarczy kliknąć na zakładkę „Raporty”, wybrać odpowiedni schemat, pojazd oraz czas.

Przebieg
Raport przebiegu tworzymy za pomocą schematu, który możemy dowolnie modyfikować. Opcje są dwie – podstawowy i szczegółowy. W uproszczonej wersji uzyskujemy informacje: o pokonanej odległości, czasie drogi, przeciętnej i maksymalnej prędkości. Drugi wariant zawiera znacznie więcej detali, np. adresy punktu startu i pozycji docelowej.

Zużycie paliwa
W przypadku raportu zużycia paliwa sytuacja wygląda analogicznie. Tutaj także występują dwa warianty: wykres względem dystansu dla pojazdów poruszających się w trasie (spalanie na 100 km/h) i wykres względem czasu – dla maszyn pracujących głównie w miejscu (spalanie na 1h). Ostatni krok to oszacowanie różnicy wlewu i zrzutu paliwa. Ta funkcja pomoże ustalić miejsce tankowania i utraty jego dużej ilości. Ostateczna wersja bilansu przedstawi liczne, szczegółowe dane, m.in.: czas rozpoczęcia i zakończenia trasy,  pokonany dystans, średnie zużycie paliwa, średnia i maksymalna prędkość.

Geo-ogrodzenia
Geo-ogrodzenie pozwala nam wyznaczyć strefę, w której może, bądź musi poruszać się pojazd. Każde przekroczenie granicy jest rejestrowane przez system, a użytkownik platformy jest natychmiast o tym poinformowany. Dla przykładu: ustalmy, że pojazd powinien przebywać na parkingu od godziny 22 do szóstej rano. Na mapie zakreślamy jego obszar, wybieramy odpowiedni znacznik i aktywujemy alarm. Wybierając znacznik, przyporządkowujemy geo-ogrodzenie do konkretnej grupy. W tym przypadku zakreślamy opcję „Go outside – Alarm”. Warunkiem aktywowania alertu jest wjazd do zdefiniowanej strefy. Jeśli pojazd go opuści, automatycznie zostajemy o tym poinformowani. Wariantów raportowania jest kilka, np. e-mail lub SMS z informacją o lokalizacji.

Punkty POI
Użyteczną funkcją platform jest również możliwość korzystania z punktów POI (Point of interest). Program proponuje szereg gotowych lokalizacji, a dodatkowo umożliwia tworzenie własnych punktów. Ułatwia to kierowcy sprawne dostarczenie towaru do odbiorcy, zaś zarządzający flotą za pomocą przeglądarki bez problemu sprawdzą, w jakich punktach przebywał monitorowany pojazd.

Komunikacja na bieżąco
Urządzenie do monitoringu GPS przy współpracy z terminalem komunikacyjnym może pozwalać na dwustronną wymianę informacji pomiędzy kierowcą a operatorem systemu. Odbywa się to w czasie rzeczywistym za pomocą wiadomości tekstowych. Wówczas w przystępny sposób operator może przesłać np. nowe zlecenie dla kierowcy czy otrzymać od niego informację zwrotną o wykonywanych czynnościach. Dzięki stałej łączności zmniejszą się koszty połączeń telefonicznych - szczególnie podczas transportu zagranicznego - zwiększając tym samym bezpieczeństwo i komfort prowadzącego pojazd.