sobota, czerwiec 03, 2023
piątek, 28 czerwiec 2013 12:00

Ekstatyczne uniesienia

Dziś kolejne pojęcie na pograniczu psychologii, psychiatrii oraz ezoteryki. Ekstaza – coś, co wiąże się ściśle z naszymi emocjami i funkcjonowaniem, a jednak nie do końca. Jest to o tyle dziwaczny stan, że wielu badaczy postanowiło się nad nim pochylić i głębiej zastanowić. Pozostaje więc zadać pytanie – czym jest ekstaza?

Według definicji, za ekstazę należy uznać takie działanie, w którym władze duszy są zwrócone ku przedmiotowi poznania i pragnień, a sama osoba w mniejszym lub większym stopniu staje się niezdolna do odbierania zewnętrznych bodźców. Według definicji religijnych, za ekstazę można uznać po prostu wyjście duszy z naszego ciała, która postanawia zbliżyć się do danego bóstwa.

Pojęcie ekstazy pojawia się w wielu religiach – w judaizmie doświadczał jej m.in. Ezechiel, w islamie Mahomet opisywał swoje zachwyty mistyczne oraz podróże do nieba, w hinduizmie są one elementem bhaktizmu, czyli ruchu religijnego, który zbawczą wiedzę zastąpił więzią emocjonalną, natomiast w chrześcijaństwie wyróżnia się aż trzy rodzaje tego odczucia. Pierwszy to nadprzyrodzona (profetyczna lub mistyczna), drugi to naturalna oraz trzeci – demoniczna, która występuje najczęściej w wyniku opętania.