piątek, 19 kwiecień 2013 17:21

Katoliku, czy znasz swój chrześcijański symbol?

Od pewnego czasu na zderzakach samochodów możemy obserwować rozplenienie się ryb – powracających do łask jako symbole chrześcijańskie. Jednak sporo osób nawet nie ma pojęcia, w jaki sposób ryba ma symbolizować ich religię. Dziś małe przypomnienie tej kwestii oraz pokazanie, jak inni wykorzystują ten symbol.

Ichthys to starogreckie słowo oznaczające właśnie rybę. Było pierwotnym znakiem pierwszych chrześcijan, który miał symbolizować samego Chrystusa. Słowo to jest tak naprawdę akrostychem, czyli wyrazem powstałych z pierwszych liter słów w zdaniu.Na ichthys składa się zatem:

ΙΗΣΟΥΣ (Iēsoûs) – Jezus

ΧΡΙΣΤΟΣ (Christós) – Chrystus

ΘΕΟΥ (Theoû) – Boga

ΥΙΟΣ (Hyiós) – Syn

ΣΩΤΗΡ (Sōtér) – Zbawiciel

Symbol został włączony do użycia w dobie prześladowań chrześcijan i miał służyć jako znak rozpoznawczy wyznawców religi Jezusa. Współcześnie symbol ten jest interpretowany jako era ryb, która dobiegła już końca i zastąpiła ją era wodnika. 

Rybę często się parafrazuje, przykładowo w symbolu Darwina, znaku wyznawców pastafarianizmu czy komediowego przeinaczenia znaku jako symbolu Cthulu.

© 2013-2020 by SN2.EU