środa, maj 29, 2024
piątek, 16 wrzesień 2022 18:03

Dlaczego warto przeprowadzić odfrankowienie kredytu?

odfrankowienie kredytu odfrankowienie kredytu pixabay

Wiele osób uwierzyło zapewnieniom specjalistów kredytowych, by po pewnym czasie zorientować się, że zostali wprowadzeni w błąd i ukręcili solidny powróz na swoje finansowe szyje.

Kredyty frankowe pewnie ciągle będą im się śnić po nocach i z pewnością te sny będą zaliczane do kategorii koszmarów. Od niedawna jednak można podjąć walkę o zakończenie tej procedury, a zawarte w ten nieuczciwy sposób umowy kredytowe coraz częściej są uznawane za nieważne.

Skąd się wzięły i czym właściwie były zawarte w umowach klauzule niedozwolone? W jaki sposób przeprowadzić procedurę unieważnienia umowy kredytowej na kredyt frankowy? Dlaczego warto zrealizować odfrankowienie kredytu? O tym przeczytasz w tym krótkim artykule. Jeśli jesteś jedną z tych osób, które podjęły zobowiązanie w szwajcarskiej walucie, zobacz, co powinieneś zrobić, aby skutecznie pozbyć się tego dręczącego problemu.

Czy odfrankowienie kredytu jest tym samym, co unieważnienie umowy kredytowej?

Wraz z nastaniem popularności kredytów frankowych na ustach wszystkich Polaków pojawiło się wiele terminów, które do niedawna zarezerwowane były tylko dla specjalistów od bankowości. Jednym tchem używaliśmy określeń typu: kredyty denominowane we frankach, kredyty walutowe, kredyty indeksowane we frankach. Choć mało kto wiedział, o co chodzi, z lubością zagadywaliśmy znajomych o nowinki z rynku kredytowego. Być może ten szum informacyjny również sprawił, że wielu kredytobiorców straciło czujność i podjęli zobowiązania, które teraz tak ciężko im spłacać.

Na szczęście możliwe jest dzisiaj odfrankowienie kredytu. Czy jednak znów wielki szum wokół franka i kredytów nie sprawi, że podejmiesz niewłaściwą decyzję? Aby zwrócić Twoją uwagę na to, jak poważny to problem, poniżej znajdziesz kilka terminów, które dla osoby bez specjalistycznej wiedzy brzmią tak samo, a w rzeczywistości oznaczają zupełnie różne instrumenty finansowe.

Różne rodzaje kredytów frankowych

Kredyt frankowy to bardzo często używana nazwa, której wielu kredytobiorców używa na określenie swoich zobowiązań hipotecznych, które w różnym stopniu związane są ze szwajcarską walutą. W rzeczywistości okazuje się, że jest kilka rodzajów takich kredytów i nie przy każdym z nich wchodzi w grę odfrankowienie kredytu.

Kredyt walutowy

To najbardziej czytelna nazwa dla dość prostego działania. Kredyt walutowy to prosty kredyt, który jest zaciągany i spłacany w obcej walucie. Po akceptacji i zatwierdzeniu umowy kredytowej na konto kredytobiorcy przelewana jest uzgodniona w umowie kwota w obcej walucie.

Kredyt indeksowany we frankach szwajcarskich

Czasem nazywa się ten instrument finansowy kredytem waloryzowanym do franka. Jest to wierzytelność o tyle inna od wyżej opisanej, że wartość zobowiązania i kwotę, którą kredytodawca przekazywał klientowi, była wyrażana w złotówkach. Wszystkie przeliczenia zarówno rat, jak i pozostałej do spłacenia kwoty wyliczane były z aktualnego kursu franka szwajcarskiego. Stąd możliwość ciągłego wzrostu kapitału do spłaty, mimo ciągłego realizowania spłaty rat.

Kredyt denominowany do franka szwajcarskiego

Ten kredyt to swoisty miks poprzednich dwóch. Nominalna wartość, która była również zawarta w umowie kredytowej, podawana była we frankach, ale samo udostępnienie wierzytelności następowało już po przeliczeniu na złotówki według aktualnego kursu franka, który ciągle rósł.

Do czego sprowadza się odfrankowienie kredytu?

Ta wieloetapowa procedura polega na jednoczesnym zaistnieniu kilku zdarzeń. Pierwszym z nich jest zażądanie przez kredytobiorcę, aby została stwierdzona nieważność zawartej w umowie klauzuli indeksacyjnej, ze względu na fakt, że jest to niedozwolone postanowienie umowne. Dzięki realizacji tego kroku odfrankowienia kredytu kredytobiorca powinien odzyskać nadpłacone w wyniku obowiązywanie klauzuli raty kredytu. Automatyczną konsekwencją tego kroku jest zmniejszenie salda zadłużenia, które od tego momentu przestaje być zależne od kursu franka. Skutkiem uznania nieważności klauzuli indeksacyjnej jest jej bezskuteczność od momentu podpisania umowy. Oznacza to, że kredytobiorca spłacał raty w zawyżonej bezprawnie kwocie.