czwartek, wrzesień 28, 2023
środa, 11 marzec 2020 10:29

Co pracodawca musi zapewnić pracownikowi na wyjazd służbowy?

Wyjazd służbowy Wyjazd służbowy

Podróże służbowe czy też delegacje są typowe dla niejednej branży. Odbywają je zarówno pracownicy biznesowi, jak i budowlani. Wielu pracodawców musi więc stanąć przed wyzwaniem, jakim jest organizacja wyjazdu. Co jest obowiązkiem pracodawcy? Ile musi wynosić dieta i czy jest ona konieczna? Gdzie znaleźć dobry nocleg pracowniczy? Odpowiadamy.

Podróż służbowa, czyli jaka?

Podróż służbowa to wyjazd na polecenie pracodawcy poza miejscowość, w której znajduje się stałe miejsce pracy. W rozumieniu prawa jest to natomiast podróż związana z wykonywanym zawodem o charakterze incydentalnym. Oznacza to, że delegacja nie może trwać np. kilka miesięcy, bo wtedy jest to zmiana miejsca pracy. Podróż służbowa stanowi swego rodzaju wyjątek od normalnego trybu pracy.

Dieta dla pracownika

Dieta to suma, która ma pokryć koszty wyżywienia pracownika w trakcie podróży. Należy się wtedy, gdy podróż służbowa trwa dłużej niż 8 godzin. Wysokość diety to 30 zł na dobę. Jeśli wyjazd jest krótszy, pracownikowi przysługuje 15 zł. Gdy pracodawca sam zapewnia wyżywienie, powinien zmniejszyć dietę o jego koszt zgodnie z wytycznymi: obiad - 50 proc. diety, śniadanie i kolacja - 25% diety.

Nocleg dla pracownika

Istnieją dwie opcje wyboru noclegu. Pierwsza: pracownik sam znajduje sobie nocleg, a pracodawca zwraca mu poniesione z tego tytułu koszty na podstawie rachunku. Druga: pracodawca znajduje nocleg dla pracownika i pokrywa jego koszt od razu.

W Polsce pracodawcy wybierają głównie drugą opcję, oszczędzając sobie i pracownikowi zachodu. Trudno się zresztą temu dziwić, bo znalezienie dobrej kwatery pracowniczej jest teraz naprawdę łatwe. Większość pracodawców korzysta po po prostu z portalu forStaff. To o wiele wygodniejsze rozwiązanie od martwienia się weryfikacją paragonu lub wielogodzinnego szukania hotelu blisko miejsca pracy.

Dodatkowe wynagrodzenie?

Wielu pracodawców zastanawia się też, czy z tytułu wyjazdu służbowego pracownikowi należy się jakieś dodatkowe wynagrodzenie. Odpowiedź jest prosta: pracownikowi należy się takie wynagrodzenie, jakie otrzymuje, pracując w stałym miejscu/siedzibie. 

Inaczej jest w przypadku nadgodzin. Jeśli pracownik na wyjeździe służbowym pracuje dłużej, powinien dostać wynagrodzenie za dodatkowo przepracowane godziny w wysokości 50 proc. normalnej stawki. Ponadto, pracodawca musi wziąć pod uwagę okoliczności wykonywanych obowiązków, np. za pracę w nocy, święta lub niedzielę należy się dodatek w wysokości 100 proc. stawki.