poniedziałek, 02 marzec 2020 17:09

Rynek magazynowy w Polsce

Magazyny w Polsce Magazyny w Polsce

Rynek nieruchomości w Polsce jest niezwykle popularny wśród inwestorów.

Niskie oprocentowanie kredytów, atrakcyjne ceny nieruchomości w porównaniu do krajów Europy Zachodniej, a to wszystko w połączeniu z rozwiniętym, dojrzałym i bezpiecznym rynkiem nieruchomości, rozwijającą się polską gospodarką, przyciągającą zarówno polskich, jak i zagranicznych inwestorów, sprawia, że rynek nieruchomości funkcjonuje na dość wysokim poziomie. Inne ważne czynniki to ciągły rozwój infrastruktury, wpływ nowych technologii i rozwój handlu elektronicznego.

Magazyn i jego rola

Magazyn jest najważniejszym elementem infrastruktury rynków towarowych i systemów logistycznych aktywnie rozwijających się w wielu krajach na całym świecie. Wraz z kosztami transportu koszty magazynowania, zarządzania zapasami i magazynowania są przeważającą częścią całkowitych kosztów logistyki. Po pierwsze, magazyn jest złożoną strukturą techniczną, która składa się ze zbioru powiązanych ze sobą elementów, które mają określoną strukturę i są połączone w celu wykonywania określonych funkcji związanych z gromadzeniem i przekształcaniem przepływu materiałów. Po drugie, magazyn jest skutecznym środkiem zarządzania zapasami w różnych częściach łańcucha dostaw i ogólnie zarządzania przepływem materiałów. Jeśli szukasz odpowiedniego dla siebie magazynu pod wynajem, wejdź na stronę https://industrial.pl/ .

Rynek nieruchomości w Polsce

Rynek nieruchomości w Polsce można podzielić na kilka segmentów: nieruchomości mieszkaniowe, biurowe, handlowe i magazynowe. Nie ma statystycznie wiarygodnych danych na temat stanu rzeczy w każdym z tych sektorów. Faktem jednak jest, iż w ostatnich latach nastąpiły znaczące zmiany w rozwoju rynku magazynowego. Redystrybucja nastąpiła na korzyść nowoczesnych budynków na peryferiach miast. W regionach centralnych wystąpił nadmiar podaży. Analitycy uważają, że ten trend będzie kontynuowany w przyszłości.

Rozwój rynku magazynowego w Polsce jest nierozerwalnie związany z pojawieniem się profesjonalnych firm konsultingowych, które od początku odgrywały kluczową rolę. Gdy rynek magazynowy w Polsce był jeszcze w powijakach, agencje były rozszerzeniem działów sprzedaży deweloperów i szukały klientów do swoich magazynów. Dziś najemcy są wspomagani przez doradców w znalezieniu odpowiedniej przestrzeni na najlepszych możliwych warunkach.

© 2013-2020 by SN2.EU