poniedziałek, 03 luty 2020 12:05

Na czym polega spór arbitrażowy?

Spór arbitrażowy Spór arbitrażowy

Choć ciągle słyszy się o głośnych procesach, lwia część postępowań sądowych wcale nie dotyczy kwestii najwyższej wagi. Sądy są zasypywane pomniejszymi sprawami, które swoje rozwiązanie mogłyby znaleźć poza salą sądową. Dojście do porozumienia może odbyć się drogą arbitrażu – sprawdź, na czym to polega.

Spór arbitrażowy a proces sądowy

W przypadku arbitrażu, strony mają wpływ na wiele elementów postępowania i samodzielnie wybierają bezstronnych arbitrów. Rozstrzygają oni sprawę w granicach przyznanych im uprawnień. Taki sąd polubowny nie jest związany przepisami o postępowaniu przed sądem państwowym. Również sama rozprawa przebiega inaczej. Strony składają zeznania w swobodnych warunkach, często na zasadzie dżentelmeńskiej wymiany argumentów, a miejscem, w którym wszystko się odbywa jest sala wybranej izby handlowej.

Postępowania arbitrażowe odbywają się w oparciu o umowy handlowe, kodeksy postępowania cywilnego, regulaminy sądów polubownych, umowy międzynarodowe czy konwencje. Zastosowanie mają również zasady słuszności (ex eaquo et bono) i zwyczaje handlowe, zwane umownie lex mercatora.

Zakończenie sprawy i wyrok

Po ustaleniu wyroku, najważniejsza staje się klauzula wykonalności. To stempel nadany przez sędziego sądu powszechnego, który nakazuje wypełnienie wyroku sądu arbitrażowego. Jeżeli wyrok sądu polubownego nie zostanie dobrowolnie wykonany, musi zostać uznany przez sąd powszechny.

Sąd powszechny teoretycznie nie może uchylić wyroku sądu arbitrażowego. Jedynymi wyjątkami są sytuacje dotyczące źle wykonanych formalności, jak wady zapisu na sąd polubowny czy rozstrzygnięcia w sprawach nieobjętych zapisem. Dlatego należy pamiętać, aby dopełnić formalności w zapisie umowy o poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. Istotne tu jest, aby znalazły się w niej informacje o przedmiocie sporu lub stosunku prawnym, z którego wyniknął spór. W sprawach dopięcia formalności ważne jest kompleksowe wsparcie profesjonalistów – sprawdź https://www.tgc.eu/.

Spór arbitrażowy to doskonała metoda na rozwiązywanie spornych kwestii – dojście do porozumienia w ten sposób jest łatwiejsze i mniej kosztowne!

Wyświetlony 88 razy
© 2013-2019 by SN2.EU