środa, 05 czerwiec 2019 09:22

Zmieniające się wymagania na rynku motoryzacyjnym – IATF 16949:2016

Szkolenia  ATF 16949:2016 Szkolenia ATF 16949:2016

Aby poradzić sobie z pojawieniem się nowych wyzwań i ciągłych zmian w przemyśle motoryzacyjnym, IATF i ISO zgodziły się wprowadzić standard: IATF 16949. Jego celem jest określenie sposobów zapobiegania defektom, zapewnienie ciągłego doskonalenia oraz ograniczenie marnotrawstwa i rozbieżności w łańcuchu dostaw.

Pełnomocnik IATF ma więc za zadanie nie tylko nakierować firmę na działanie zgodnie z przepisami, ale również wdrożyć je w taki sposób, by zwiększyć przychody i zmniejszyć koszty.

 

Myślenie oparte na ryzyku 

Aby zmaksymalizować potencjał planowanych działań i zminimalizować ryzyko niepowodzenia podczas opracowywania nowych programów, IATF 16949 obejmuje szereg szczególnych wymogów związanych z ryzykiem. Pełnomocnik IATF musi zadbać o to, żeby w procesie produkcyjnym wszystkie podmioty, zarówno firma, jak i dostawcy czy wykonawcy usług, działały wedle jednego standardu. Oznacza to, że przedsiębiorstwo musi posiadać system ograniczający ryzyko niezgodności w całym łańcuchu dostaw. 

Kompetencje audytorów  

Oprócz samej normy zmienił się także sposób, w jaki sprawdza się jej egzekwowanie. Aktualnie firmy z branży motoryzacyjnej muszą posiadać udokumentowany proces weryfikacji wiedzy audytora wewnętrznego, w tym informacji przekazywanych podczas jego nauki. 

Szkolenie na pełnomocnika IATF jest nie tylko świetnym sposobem na zwiększenie kompetencji, ale również otwiera drogę do wykonywania lukratywnego zawodu. Więcej o zaletach takiego kursu można przeczytać na stronie https://szkolenia.bureauveritas.pl/szkolenie/q03-pelnomocnik-ds-iatf-169492016/.  

Bezpieczeństwo produktu 

Standard IATF ma całkowicie nowy rozdział o nazwie „Bezpieczeństwo produktu”. Celem tej klauzuli jest zapewnienie, że każdy produkt spełnia swoją zamierzoną lub wyznaczoną funkcję, nie powodując żadnych nieoczekiwanych strat lub uszkodzeń. Pełnomocnik IATF musi zasugerować wdrożenie odpowiednich procesów, aby zapewnić bezpieczeństwo produktów w całym cyklu ich życia. 

Wyświetlony 382 razy
© 2013-2019 by SN2.EU