czwartek, 07 maj 2020 13:40

Gdzie kupić domenę 2020

Domeny 2020 Domeny 2020

Kto odpowiada za domeny? Obecnie Internet Corporation for Assorted Names and Numbers (ICANN) zarządza najwyższym poziomem rozwoju i architekturą przestrzeni nazw domen internetowych. Upoważnia to nazwa rejestratorów domen, dzięki której nazwy domen mogą być zarejestrowane i rozdzielane.

Hierarchiczny system nazw domen, zorganizowany w strefy, z których każda obsługiwana jest przez serwery nazw domen.

Przestrzeń nazw domen składa się z drzewa nazw domen. Każdy węzeł w drzewie zawiera informacje związane z nazwą domeny. Drzewo dzieli się na strefy rozpoczynające się w strefie głównej DNS .

Składnia nazwy domeny

Nazwa domeny składa się z co najmniej jednej części, zwanej technicznie etykietami, które są konwencjonalnie łączone i rozdzielane kropkami, na przykład example.com.

Najbardziej wysunięta na prawo etykieta przenosi domenę najwyższego poziomu; na przykład nazwa domeny www.example.com należy do „com” domeny najwyższego poziomu.

Hierarchia domen zaczyna się od prawej do lewej etykiety w nazwie; każda etykieta po lewej stronie określa podział lub subdomenę domeny po prawej stronie. Każda etykieta może zawierać od 1 do 63 oktetów. Pusta etykieta jest zarezerwowana dla węzła głównego i gdy pełna kwalifikacja jest wyrażana jako pusta etykieta zakończona kropką. Pełna nazwa domeny nie może przekraczać całkowitej długości 253 znaków ASCII w reprezentacji tekstowej. Zatem przy użyciu jednego znaku na etykiecie limit wynosi 127 poziomów: 127 znaków plus 126 kropek ma całkowitą długość 253. W praktyce niektóre rejestry domen mogą mieć krótsze limity.

Nazwa hosta to nazwa domeny, która ma co najmniej jeden powiązany adres IP. Na przykład nazwy domen www.example.com i example.com są również nazwami hostów, natomiast domena com nie. Jednak inne domeny najwyższego poziomu, w szczególności domeny najwyższego poziomu z kodem kraju, mogą rzeczywiście mieć adres IP, a jeśli tak, to również są to nazwy hostów.

Nazwy hostów nakładają ograniczenia na znaki dozwolone w odpowiedniej nazwie domeny. Prawidłowa nazwa hosta jest również prawidłową nazwą domeny, ale poprawna nazwa domeny niekoniecznie musi być poprawna jako nazwa hosta.

Domeny najwyższego poziomu

Te domeny najwyższego poziomu (TLD), takich jak com, org netto i jest to najwyższy poziom nazw domen w Internecie. Domeny najwyższego poziomu tworzą strefę główną DNS hierarchicznego systemu nazw domen. Każda nazwa domeny kończy się etykietą domeny najwyższego poziomu.

Kiedy w latach 80. powstał system nazw domen, przestrzeń nazw domen została podzielona na dwie główne grupy domen. W domenach kod kraju najwyższego poziomu (ccTLD) opierał się przede wszystkim na dwóch znakowych kodów terytorium ISO-3166 skrótów krajów. Ponadto zaimplementowano grupę siedmiu ogólnych domen najwyższego poziomu (gTLD), która reprezentowała zestaw kategorii nazw i organizacji wielozadaniowych. Były to domeny gov, edu, com, mil, org, net oraz int.

Podczas rozwoju Internetu pożądane stało się tworzenie dodatkowych ogólnych domen najwyższego poziomu. Według stanu na październik 2009 r. Istniało 21 ogólnych domen najwyższego poziomu i 250 dwuliterowych domen najwyższego poziomu z kodem kraju. Ponadto domena ARPA służy celom technicznym w infrastrukturze systemu nazw domen.

Podczas 32. międzynarodowego publicznego spotkania ICANN w Paryżu w 2008 r. ICANN rozpoczął nowy proces polityki nazewnictwa TLD, aby zrobić „znaczący krok naprzód we wprowadzaniu nowych ogólnych domen najwyższego poziomu”. Program przewiduje dostępność wielu nowych lub już proponowanych domen, a także nowy proces składania wniosków i wdrażania. Obserwatorzy uważali, że nowe zasady mogą spowodować zarejestrowanie setek nowych domen najwyższego poziomu. W 2012 r. Program rozpoczął się i otrzymał 1930 wniosków.

Domeny drugiego i niższego poziomu

Poniżej domen najwyższego poziomu w hierarchii nazw domen znajdują się nazwy domen drugiego poziomu (SLD). Są to nazwy bezpośrednio po lewej stronie .com, .net i innych domen najwyższego poziomu. Na przykład, w obszarze example.co.uk, co jest domeną drugiego poziomu.

Następne są domeny trzeciego poziomu, które są zapisywane bezpośrednio po lewej stronie domeny drugiego poziomu. Mogą istnieć domeny czwartego i piątego poziomu i tak dalej, praktycznie bez ograniczeń.

Nazwy domen drugiego poziomu (lub niższego poziomu, w zależności od ustalonej hierarchii nadrzędnej) często tworzone są na podstawie nazwy firmy (np. Bbc.co.uk), produktu lub usługi (np. Hotmail.com). Poniżej tych poziomów do wyznaczenia określonego serwera hosta wykorzystano następny składnik nazwy domeny. Dlatego ftp.example.com może być serwerem FTP, www.example.com może być serwerem WWW, a mail.example.com może być serwerem e-mail, z których każdy ma pełnić jedynie funkcję domyślną.

Międzynarodowe nazwy domen

Zestaw znaków dozwolony w systemie nazw domen oparty jest na ASCII i nie pozwala na przedstawianie nazw i słów wielu języków w ich natywnych skryptach lub alfabetach. ICANN zatwierdziła międzynarodowy system nazw domen (IDNA), który odwzorowuje ciągi Unicode używane w interfejsach użytkownika aplikacji na prawidłowy zestaw znaków DNS za pomocą kodowania o nazwie Punycode. Na przykład københavn.eu jest mapowany na xn--kbenhavn-54a.eu. Wiele rejestrów przyjęło IDNA.

Skoro już tyle wiemy o domenach, to warto się teraz przyjrzeć gdzie kupić domenę w 2020 r. oraz ile będzie kosztować. Myślę, że najlepszą formą, do przekazania tych informacji, będzie prosta tabelka, którą wystarczy, że dokładnie obejrzycie.

SEOHOST.PL

Najtańsze-domeny.pl

HOME.PL

© 2013-2020 by SN2.EU