środa, 10 październik 2018 19:19

Konserwacja instalacji elektrycznej - na czym polega?

Konserwacja instalacji elektrycznej, w tym również kontrola gaśnic, raczej nie wykonywana jest w warunkach mieszkaniowych.

Gdy chodzi o właścicieli prywatnych domów jednorodzinnych to raczej decydują się oni na jakąś poważną modernizację instalacji elektrycznej albo też całkowita jej zmianę.

Kto powinien wykonywać konserwację instalacji elektrycznej?


Do kogo zatem kierowane są usługi do których należy właśnie konserwacja instalacji. Zwykle problem dotyczy jakiś ważniejszych budynków takich jak szpitale, szkoły, przedszkola, świetlice, kamienice itp. Oferta jest zatem wysyłana do osób odpowiedzialnych za owego rodzaju obiekty, kierowników, administratorów posiadłości, właścicieli danych jednostek, przedstawicieli spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Konserwacja instalacji elektrycznej ma na celu umożliwienie wydajnego jej funkcjonowania. Polega ona przede wszystkim na wykonaniu koniecznych pomiarów, sprawdzeniu wszystkich jej elementów i usunięciu potencjalnych wad i nieprawidłowe funkcjonujących części.

Konserwacja od strony technicznej


Dobrze wykonana konserwacja instalacji winna efektywnie chronić przewody przed spięciem. W razie nastąpienia zgorzenia winna ona po prostu odciąć napięcie. Inny istotny czynnik wiąże się z rezystancją izolacji, mianowicie umożliwieniem izolacji przewodów elektrycznych na względnie wysokim poziomie. Niezwykle ważne jest również prawidłowe działanie wyłączników różnicowo-prądowych. To niezwykle istotne z uwagi na funkcję, którą one spełniają. W wypadku porażenie człowieka przez prąd mają one bowiem za zadanie oderwanie gniazda zasilania. I jeszcze jedna ważna sprawa połączona z ochroną przeciwpożarową. Wspomniany już wyłącznik różnicowy-prądowy, jaki pełni rolę urządzania zabezpieczającego w czasie pojawienia się napięcia na metalowej zewnętrznej części urządzenia winien oddzielić napięcie. W procesie konserwacji niezwykle istotne jest zatem nie tylko dokonanie wszystkich pomiarów, jakie mają za zadanie prowadzenie efektywności działania danych składników instalacji elektrycznego, lecz również naprawa i/lub wymiana wszystkich niewłaściwie działających części, tak żeby zagwarantować sprawne funkcjonowanie danych czynników i całej instalacji.

© 2013-2020 by SN2.EU