piątek, 19 kwiecień 2013 17:23

Poznaj po jugosłowiańską Bośnię i Hercegowinę. +Video

O państwach powstałych po rozpadzie Jugłosławii za wiele się nie mówi – ot, wśród nich jest kilka krajów,  do których można pojechać na wakacje, jednak nie ma tam aż tak wiele ciekawych wydarzeń, aby rozprawiać na ich temat na arenie międzynarodowej. A może warto poznać kraje, które kiedyś dzieliły nasz los bycia za Żelazną Kurtyną?
Pogmatwana geografia

Bośnia i Hercegowina to państwo położone  w Europie Południowej, a dokładniej – na Półwyspie Bałkańskim. Jest to państwo górzyste, graniczące z Chorwacą, Czarnogórą oraz Serbią. Posiada dostęp do Morza Adriatyckiego. Klimat panujący w Bośni jest zaliczany do umiarkowanego (na północy i wschodzie) oraz podzwrotnikowego morskiego (na zachodzie i południu).

Zaplątana polityka

Bośnia i Hercegowina to republika federacyjna, powstała na mocy konstytucji z 1995 roku, według której składa się z Federacji Muzułmańsko-Chorwackiej oraz Republiki Serbskiej. Głową państwa jest trzyosobowe Prezydium Republiki, na które składają się przedstawiciele trzech głównych grup etnicznych: chorwackiej, serbskiej i muzułmańskiej. Prezydium jest wybierane w wyborach powszechnych na czteroletnią kadencję, a na jego czele stoi przewodniczący zmieniany co 8 miesięcy. Władzę ustawodawczą sprawuje dwuizbowy parlament złożony z Izby Narodowych Reprezentantów oraz Izby Narodów.

Proste ogólności

Media w tym państwie są w dużej mierze kontrolowane przez 3 partie: Partię Akcji Demokratycznej, Chorwacką Wspólnotę Demokratyczną w Bośni i Hercegowinie oraz Sebrską Parti ę Demokratyczną. Działalność radia jest kontrolowana przez Sebrskie Radio i Telewizja oraz Radio-Televizija Bosne-Hercegovine. Na terenie tego państwa funkcjonują trzy języki urzędowe: bośniacki, chorwacki i serbski, a obowiązującą walutą jest marka zamienna, dzieląca się na 100 fenigów transferowych.

http://youtu.be/tDdDC_8mMFQ

Media

© 2013-2020 by SN2.EU