wtorek, 03 wrzesień 2019 20:44

Zalegające odpady w lasach niszczą środowisko.

Utylizowanie śmieci Utylizowanie śmieci

O problemie narastającej liczby odpadów mówi się w ostatnich latach sporo, jednak nadal niewystarczająco.

Większość osób temat ten kojarzy głównie z nadmierną produkcją i zużywalnością przedmiotów wykonanych z plastiku. Tymczasem problem jest znacznie szerszy, dotycząc także innych materiałów oraz sposobu postępowania z wszelkiego typu odpadami.

Składowanie i porzucanie śmieci

Istnieje wiele rodzajów odpadów, z którymi w zasadzie nie wiadomo, co można zrobić, a nie są przyjmowane do „zwykłych” śmieci wywożonych w ramach ogólnej zbiórki odpadów. Mowa tu między innymi o zużytych olejach, gruzie, jaki pozostaje po pracach remontowych, czy o elektrośmieciach. Kiedy jest ich mało, zdarza się, że są po prostu przetrzymywane w magazynach. Gdy ich ilość wzrasta, w zasadzie nie wiadomo co z nimi robić. Część firm nadal poświęca część z dostępnej powierzchni (czy to magazynowej, czy obok budynku), jednak rodzi to liczne problemy, jak chociażby gorszy wizerunek firmy, w sytuacjach, gdy ktoś z klientów to zauważy.

Wizerunek to jedno, ale dochodzi tu także do zwiększenia kosztów – w końcu za używaną w ten sposób powierzchnię nadal się płaci, choć jednocześnie żadnej realnej korzyści z takiego magazynu nie ma. Nawet gdyby nie było potrzeby na wykorzystanie go w inny sposób zawsze lepiej byłoby przecież go chociażby wydzierżawić, czyż nie?

Jaka jest alternatywa wobec trzymania śmieci „u siebie”? Można oczywiście znaleźć firmę, która zajmuje się przyjmowaniem tego rodzaju odpadów. Niestety – część przedsiębiorców (a także osób prywatnych), w poszukiwaniu oszczędności decyduje się na wywiezienie i porzucenie śmieci w miejsca do tego nieprzeznaczone. Realnie sytuacja ta jest o tyle groźna, że powoduje liczne zagrożenia ekologiczne – zarówno dla zwierząt bytujących w danej okolicy, jak i dla środowiska jako takiego. Mowa tu między innymi o zatruwaniu gleby przez substancje wydobywające się z samych śmieci (nie tylko płynne, również pył może wpływać na jałowienie gruntu), ale też o ryzyku, jakie może powstać, gdyby odpady niektórych rodzajów zajęły się ogniem.

Porzucanie niebezpiecznych lub niepodlegających rozkładowi śmieci jest zakazane zarówno prawem krajowym, jak i europejskim, niestety nadal się zdarza. Co jednak robić, jeżeli chce się pozbyć śmieci w sposób legalny i bezpieczny dla środowiska?

Firmy utylizujące

Rosnąca świadomość ekologiczna przełożyła się na powstanie i rozwój firm zajmujących się utylizacją odpadów „trudnych”. Spółki tego typu (chociażby Ekovita) dbają nie tylko o sprawny wywóz śmieci, ale też o ich bezpieczną dla środowiska utylizację (to ważne, ponieważ niektóre firmy wywożące śmieci jedynie przechowują je w innym miejscu, podczas gdy góra śmieci rośnie).

Wśród rodzajów odpadów, którymi zajmuje się wspomniane powyżej Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami EkoVita, wymienić można całkiem sporo kategorii, w tym między innymi odpady medyczne, weterynaryjne, zużyte czyściwa, odczynniki chemiczne, lakiery i farby, odpady przemysłowe, gruz, czy jakże masowo występujące elektrośmieci (czyli zużyte urządzenia elektroniczne i elektryczne).

Dlaczego tak ważne jest to, aby faktycznie doszło do utylizacji (i to prawidłowej, a nie po prostu spalenia śmieci), a nie składowanie ich w kolejnym miejscu? To kwestia dbałości o środowisko naturalne. Nawet dobrze zabezpieczone śmieci nadal sprawiają ryzyko, że w przyszłości dojdzie do wypadku, w wyniku którego do środowiska dostaną się niebezpieczne substancje. Co więcej, składowiska ciągle się rozrastają i powstaje zapotrzebowanie na zagospodarowanie kolejnych gruntów – a więc dalszą ingerencję w środowisko, podczas gdy już teraz niedobory terenów zielonych wpływają na stan powietrza i gleby, a także na zachowywanie się gruntu w trakcie ulewnych deszczów. Prawidłowe postępowanie ze śmieciami zmniejsza skalę naszego wpływu na środowisko, a to długofalowo jest niezwykle istotne.

Wyświetlony 277 razy
© 2013-2020 by SN2.EU