piątek, czerwiec 21, 2024
piątek, 26 kwiecień 2013 16:59

Malezyjski kraj z Borneo. +Video

Malezja stanowi jeden z tych krajów, o którym się nie mówi, bo nie ma takiej potrzeby. Można do niego pojechać w celach turystycznych i nie bać się o swój zachodni wygląd. Dziś spróbujemy Wam nieco nakreślić jak pod względem geograficznym i politycznym miewa się Malezja.
Nie taka prosta geografia
Malezja jest państwem położonym w Azji Południowo-Wschodniej. Na jej terytorium składają się dwie części: kontynentalna, zajmująca blisko 2/3 kraju i zlokalizowana na Półwyspie Malajskim oraz wyspiarska ulokowana na Borneo. Malezja graniczy z trzema krajami – Tajlandią, Brunei oraz Indonezją. W państwie tym można dosyć wyraźnie odczuć wpływy klimatu równikowego oraz cyrkulacji monsunowej – rocznie spada tam do 3000 mm opadów, a średnia roczna temperatura sięga 28 stopni Celsjusza.

Królująca polityka
Malezja jest oficjalnie uznana za federalną monarchię konstytucyjną, na której czele stoi król. Król jest wybierany raz na pięć lat przez Zgromadzenie Władców (w którego skład wchodzą władcy i gubernatorzy stanów). Według tradycji, na króla obierany jest najstarszy wiekiem elektor. Władzę ustawodawczą sprawuje dwuizbowy parlament złożony z Izby Reprezentantów oraz Senatu. Władza wykonawcza przynależy do rządu, na którego czele stoi mianowany przez króla premier. Dzięki federacyjnemu ustrojowi, każdy stan posiada wewnętrzną autonomię oraz konstytucję, jednak sprawy zagraniczne, obrona i finanse są uchwalane przez rząd centralny.

Szczypta ogólności
W Malezji panuje wyraźna dominacja jednej religii, którą jest islam. Na drugim miejscu możemy znaleźć buddyzm oraz inne religie chińskie a dopiero na dalszych miejscach uplasował się protestantyzm, hinduizm czy katolicyzm. Jednym z najbardziej rozwiniętych sektorów gospodarki jest turystyka, głównie ze względu na wspomniany już klimat. A skoro już o turystyce mowa – warto wiedzieć, że obowiązującym językiem jest malajski, natomiast płacić możemy ringgitami.

Media