środa, maj 29, 2024
sobota, 26 styczeń 2019 19:55

Jak przebiega rozwód w polskim sądzie?

Podczas starania się o rozwód, należy zwrócić uwagę na fakt, iż w Polsce sądy przyznają rozwody z przyczyny wystąpienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Zaistniałe okoliczności, np. alkoholizm czy zdrada drugiego małżonka są tylko okolicznościami badanymi przez sąd. Chcąc uzyskać rozwód należy pamiętać, iż mamy jeszcze możliwość tzw. separacji pomiędzy małżonkami.

O separację może wystąpić każdy z małżonków, jeśli nastąpił zupełny rozkład pożycia, nie jest ona jednak dopuszczalna (tak samo jest przy rozwodzie), gdy miałoby na tym ucierpieć dobro małoletnich dzieci.

Pozew rozwodowy należy wnieść do sądu okręgowego właściwego ze względu na ostatnie wspólne zamieszkanie małżonków. Sąd będzie namawiał małżonków do mediacji i do pojednania, gdyż taki jest jego obowiązek. W trakcie postępowania rozwodowego będzie on również badał czy i jakie były okoliczności, które doprowadziły do rozpadu pożycia, sprawdzi czy małżonkowie mają wspólne potomstwo, zawsze też przeprowadza się przesłuchanie obydwu stron.

Postępowanie rozwodowe odbywa się zazwyczaj przy drzwiach zamkniętych, co ważne – odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron, więc chęć utrudnienie rozwodu przez jedno z małżonków nie jest możliwe.

W sytuacji, gdy małżonkowie złożą i aż do uprawomocnienia się wyroku utrzymają wnioski o orzeczenie rozwodu albo separacji bez orzekania o winie, sąd zwróci im połowę wniesionej od pozwu opłaty stałej.

W trakcie rozprawy o rozwód jeden z małżonków może domagać się alimentów od byłego współmałżonka jeśli tylko nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i znajduje się w niedostatku, np. jest chory i nie pracuje lub rozwód powoduje znaczne pogorszenie jego sytuacji materialnej.

Orzekając rozwód sąd ustala ponadto czy i który z małżonków ponosi winę, chyba że małżonkowie nie chcą takiego orzekania, wówczas skutki są takie jakby żaden z małżonków nie ponosił winy. Sędzia decyduje komu przypadnie władza rodzicielska oraz reguluje wysokość świadczeń alimentacyjnych, orzeka też przy podziale majątkowym, gdyż miedzy dotychczasowymi małżonkami ustaje wspólność majątkowa. nnbobak http://artykuly-do-przedruku.pl/