środa, 16 styczeń 2019 18:24

E-papieros w miejscach publicznych

Papierosy powoli znikają z przestrzeni publicznej. Rządowe i społeczne kampanie przyniosły zamierzone skutki. Ograniczono bierne wdychanie dymu w lokalach i na przystankach autobusowych przez osoby postronne.

Jak wygląda kwestia w przypadku coraz bardziej popularnego e-palenia?

Rosnące kontrowersje

Papierosy elektroniczne nie są zgodnie z polskim prawem uznawane za wyroby tytoniowe. Z tego względu nie podlegają ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Tego typu urządzeń nie zabraniają również żadne inne przepisy lub wytyczne. Zgodnie z tym nie ma przeciwwskazań, by z nich korzystać. Spotykamy coraz więcej osób z e-papierosem w dłoni. Wzbudzają one wśród społeczeństwa mieszane uczucia. W większości przypadków, e-papieros jest automatycznie kojarzony z tradycyjnym paleniem. Z tego względu przypisuje mu się zazwyczaj szkodliwe właściwości oraz zagrożenie dla otoczenia. Przekłada się to najczęściej na uwagi kierowane w stronę e-palaczy.

Nierozwiązany problem

W Polsce obowiązuje zakaz palenia w niektórych miejscach. Należą do nich między innymi lokale rozrywkowe, boiska sportowe, szpitale oraz szkoły. Dodatkowo zarządcy mają możliwość wprowadzania zakazu na administrowanych przez siebie terenach oraz w wybranych pomieszczeniach. W tym miejscu zaczynają się duże problemy. Dotychczas polskie ustawodawstwo nie rozwiązało sprawy e-papierosów. W świetle prawa można z nich korzystać praktycznie wszędzie. Brak jest ścisłych wytycznych zakazujących używania e-papierosa w miejscach publicznych lub tych wymienionych wcześniej. Można z nich zatem korzystać bez narażania się na żadne kary lub mandaty. Sprawa ta budzi wiele kontrowersji. Wynikają one w większości wypadków z niewiedzy społeczeństwa. Mało kto wie coś więcej na temat sposobu działania i wpływu na otoczenie elektronicznych papierosów.

Wolność a kultura osobista

Obie strony mają po swojej stronie kilka sensownych i godnych rozważenia argumentów. Dopóki jednak prawo nie ulegnie zmianie, faworyzowani będą e-palacze. Należy jednak pamiętać, że palenie elektroniczne jest całkowicie bezpieczne dla otoczenia. Podczas korzystania z urządzenia wydzielana jest jedynie mgiełka wolna od substancji smolistych, a zawarta w niej nikotyna bardzo szybko się ulatnia. Najlepszym rozwiązaniem dla e-palaczy jest w tym przypadku stosowanie się do niepisanych zasad kultury osobistej.  W niektórych miejscach nie powinno korzystać się z tego typu urządzeń. Autobusy, kina, teatry czy muzea powinny być wolne nie tyle od urządzenia, co od samej czynności palenia. Każdy dobrze wychowany człowiek bez przeszkód wytrzyma podróż w autobusie lub wizytę w szpitalu bez papierosa. Niezależnie od tego czy to e-papieros czy jego tradycyjny odpowiednik. pawelmich http://artykuly.marleny.pl/

© 2013-2020 by SN2.EU