środa, maj 22, 2024
środa, 16 styczeń 2019 18:31

Ślub z obcokrajowcem w Polsce

Żyjemy w czasach globalnej wioski, gdzie odległości przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. Granice są otwarte, ludzie chętnie migrują, co powoduje nieustanne mieszanie się kultur i narodowości. Rośnie także liczba związków małżeńskich, w których strony są różnej narodowości.

Związane jest to naturalnie z problemami urzędowymi- sformalizowanie takiego związku jest trudniejsze niż w przypadku, gdy mamy do czynienia z obywatelami Polski.

Potrzebne dokumenty

Z uwagi na fakt, że prawo stale się zmienia, mogą zmienić się także dokumenty, potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego. Dlatego warto na kilka miesięcy przed planowaną ceremonią zasięgnąć informacji w odpowiednim konsulacie. Każdy kraj ma własne regulacje w tym aspekcie. Obcokrajowiec, planujący poślubić obywatela Polski, musi dostarczyć: dokument tożsamości ze zdjęciem, akt urodzenia wraz z jego uwierzytelnionym tłumaczeniem oraz zaświadczenie o zameldowaniu. Ostatni z dokumentów- zaświadczenie o zdolności zawarcia związku małżeńskiego- przyszły małżonek uzyska w kraju pochodzenia, dlatego też wymaga on poświadczonego przekładu tłumacza przysięgłego. W niektórych państwach nie ma możliwości jego uzyskania, co powoduje konieczność zgłoszenia się do sądu, które wydaje decyzję o zwolnieniu z przedstawienia tego dokumentu. Na podstawie przedstawionych dokumentów sąd USC wydaje zaświadczenie o braku przeciwskazań do zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli planowany jest ślub konkordatowy, do wyżej wymienionych dokumentów należy dodatkowo dołączyć akty odbycia sakramentów oraz zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich i wizycie w poradni rodzinnej.

Czy potrzebuję tłumacza na ceremonii

Jeżeli przyszły Pan Młody lub Panna Młoda nie posługują się dostatecznie dobrze językiem polskim, podczas ceremonii konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego. Taką usługę zapewni każde biuro tłumaczeń. Co istotne, jeżeli któryś ze świadków nie zna języka polskiego, również nieodzowna staje się obecność tłumacza. Coraz częściej nowożeńcy zapraszają tłumacza także na wesele. Pomaga on w swobodnym komunikowaniu się rodzin państwa młodych.

Podsumowując: zamierzając wstąpić w związek małżeński obywatelem innego kraju, należy odpowiednio wcześniej (najlepiej kilka miesięcy) zorientować się, jakie są wymogi formalne. Samo sporządzenie tłumaczenia przysięgłego może przysporzyć wiele stresu, ponieważ np. okazuje się, że odpowiedni tłumacz mieszka 500 km od naszego miejsca zamieszkania, co wiąże się z dłuższym czasem oczekiwania. Dodatkowo może być konieczne uwierzytelnienie tłumaczenia w ambasadzie danego kraju- taka procedura ma miejsce w przypadku ślubu z obywatelem Turcji. Przygotowując wszystkie dokumenty wcześniej, zaoszczędzimy sobie mnóstwo niepotrzebnego stresu. Bernadetta http://artykuly.marleny.pl