piątek, luty 23, 2024
środa, 25 listopad 2020 18:02

Co powinieneś wiedzieć o ubezpieczeniach komunikacyjnych?

ubezpieczenia komunikacyjne ubezpieczenia komunikacyjne

Już w czasach starożytnych znane były przypadki zrzeszania się zainteresowanych podmiotów w celu wspólnego ponoszenia ryzyka.

Ubezpieczenia transportowe znane były jako umowy uczestników karawan w krajach Bliskiego Wschodu już za czasów Hammurabiego (ok. 2 tys. lat p.n.e.) Obecnie ubezpieczenie komunikacyjne jest rodzajem polis powiązanych z ruchem lądowym odbywającym się przy użyciu pojazdów mechanicznych. Obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne chronią przed ponoszeniem odpowiedzialności cywilnej za spowodowane szkody, a ubezpieczenia komunikacyjne dobrowolne lepiej zabezpieczają pojazd od następstw nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń losowych. W praktyce funkcjonują 2 podstawowe ubezpieczenia komunikacyjne OC (odpowiedzialność cywilna) i AC (auto-casco) i jako rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów (ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków) i Assistance zazwyczaj jest częścią AC, może też być opcją dodatkową.

Podstawowe ubezpieczenia komunikacyjne

Podstawowym a jednocześnie obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym jest OC, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Jest ochroną kierowcy ubezpieczonego pojazdu przypadku, gdy doprowadzi on do zdarzenia drogowego w wyniku, którego do powstaną szkody majątkowe czy osobowych. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich pojazdów korzystających z polskich dróg. Wypłata z polisy OC pokrywa koszty leczenia osób poszkodowanych i naprawy aut w wypadku spowodowanym z naszej winy. W OC tzw. suma gwarancyjna jest stała i regulowana ustawowo. OC chroni nasze finanse pośrednio a skrajnych przypadkach chroni przed bankructwem. Ubezpieczenie AC, czyli auto casco jest droższym i jednocześnie nieobowiązkowym, które szybko się zwraca szczególnie w przypadku nowych i drogich samochodów. Jest to ubezpieczenie opcjonalne pojazdu od wypadku, kradzieży, pożaru czy powodzi i innych zdarzeń losowych. Zakres ubezpieczenia AC określają dokładnie OWU (ogólne warunki ubezpieczenia) inne dla każdego ubezpieczyciela. Polisę AC z pewnością wato wykupić dla nowego i drogiego pojazdu. Zestaw OC + AC chroni kompleksowo sprawcę wypadku.

Jak dodatkowo rozszerzyć zakres ochrony o ubezpieczenia?

Dodatkowe ubezpieczenie NNW (od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) kierowcy jest w dużej mierze dla naszej rodziny, w razie, gdy coś złego nam się przytrafi. NNW jest to to dobrowolne ubezpieczenie, gwarantujące wypłatę odszkodowania w przypadku uszkodzenia ciała lub śmierci, a w szerszej wersji pokrywające koszty leczenia, rehabilitacji, leków itp. Znaczenie ma suma ubezpieczenia. Bardzo wygodnym i ułatwiającym życie wielu kierowcom jest ubezpieczenie Assistance, czyli rodzaj dobrowolnego ubezpieczenie, zapewniającego ubezpieczonemu określony rodzaj pomocy serwisowej, medycznej i informacyjnej na którą kierowca może liczyć w sytuacjach losowych. Ochrona Assistance funkcjonuje w obszarach: transport samochodowy, dom, rodzina oraz podróże. Ubezpieczenie komunikacyjne warto zawrzeć w wyspecjalizowanej agencji jak na przykład Eurofinance w Lublinie, oferującej doradztwo w wyborze optymalnej polisy z ofert kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych: https://eurofinance.info.pl/oddzialy/lublin/